Open Inloop 29 september 2021

29 september 2021 staan we weer voor u klaar voor alle vragen over uw uitkering!
Elke woensdag van 13:30 tot 15:30 uur bent u van harte welkom op ons oude adres: Begijnengang 17 bij stichting ‘t Groenewold (tegenover bibliotheek).
Wij verheugen ons op uw komst!

Uitnodiging Training Maak Armoede Bespreekbaar

In het kader van het project Maak Armoede Bespreekbaar organiseert Bindkracht Venlo, Werkgroep Kind en Armoede, een training in drie bijeenkomsten voor mensen die meer willen weten over armoede. Het is geschikt voor mensen die “iets” zouden willen doen om het taboe rond armoede te doorbreken. Als je zelf ervaring hebt met geldkrapte, ben je in het bijzonder van harte welkom.

Meer informatie op bindkrachtvenlo.nl.

Aankondiging heropening Inloopmiddag

Vanaf 1 september staan we weer voor u klaar voor alle vragen over uw uitkering!
Elke woensdag van 13:30 tot 15:30 uur bent u van harte welkom op ons oude adres:
Begijnengang 17 bij stichting ‘t Groenewold (tegenover bibliotheek).
Wij verheugen ons op uw komst!

Giften en bijstand

Goed nieuws voor bijstandsgerechtigden: er is een stuk helderheid verkregen over hoe dat nu zit als je van familie of vrienden een gift ontvangt. In Venlo mogen bijstandsgerechtigden vanaf 1 juni jl. jaarlijks tot 1200 euro aan goederen of steun ontvangen zonder dat ze daarvoor gekort worden op hun maandelijkse uitkering. Dat heeft de gemeenteraad eind maart via een motie bepaald. Meer informatie: https://www.venloonline.nl/nieuws/2021-06-18/vrijstelling-van-giften-voor-mensen-in-de-bijstand

Jaarverslag 2020 is verschenen

Cliëntenraad Sociale dienst Venlo heeft een jaarverslag uitgebracht over het voorafgaande jaar. Het jaarverslag is een toelichting waarin de Cliëntenraad (CR) vertelt wat er het afgelopen jaar is gebeurd binnen de CR. Wij willen graag laten weten aan de buitenwereld (de achterban, ambtenaren en andere stakeholders) wat er het afgelopen jaar is bereikt en waar het komend jaar de focus ligt.

Download hier Jaarverslag Clientenraad 2020.

Goed nieuws over de Venlopas

Mede op advies van onze raad is door het College besloten tot een verlenging van de bestedingstermijn voor de Stadspas Venlo. Dat betekent dat het in 2020 toegekende bedrag geldig blijft tot en met 31 december 2021. (Was oorspronkelijk 31 december 2020). Het betreft de besteding van zowel de participatieregeling voor minima als het mantelzorgcompliment.

Disclaimer

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld.
Echter, Cliëntenraad Sociale dienst Venlo is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie.

Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Gratis mondkapjes voor minima

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, is vanaf 1 december het dragen van een mondkapje in winkels, musea, bij de kapper en op veel andere plekken verplicht. Dit geldt voor iedereen van 13 jaar en ouder.
Het verplicht dragen van een mondkapje vraagt voor mensen een extra investering. Voor mensen met een laag inkomen kan dat een uitdaging zijn. Daarom kunnen inwoners, die rondkomen van weinig geld, gratis mondkapjes krijgen. Kijk voor meer informatie op VenloOnline.

(Bron: Facebookpagina Gemeente Venlo)

Vanaf maandag 23 november 2020 zijn per persoon twee effen zwarte wasbare mondkapjes beschikbaar. Deze gratis mondkapjes kunnen – zolang de voorraad strekt – worden opgehaald bij één van de gemeenschapslocaties op deze lijst. Voor familie, buren of bekenden die ziek zijn of om andere redenen niet in staat zijn om zelf te komen, mogen ook mondkapjes worden opgehaald.

Online inloop

Het ziet er niet naar uit dat de coronacrisis snel voorbij zal zijn. Daarom onderzoekt de Clientenraad Sociale Dienst Venlo de mogelijkheden om Inloop Online te gaan doen. Woensdag 21 oktober 2020 draaien we een test via Zoom. Kom gerust langs. Van 13.30 tot 14.00 uur is er Zoom meeting.

Stuur, om helemaal zeker te zijn, zodat we niet vergeten je binnen te laten, ook een mailtje naar clientenraadvenlo@gmail.com

Gemeente Venlo heeft loket voor schuldhulpverlening

Iedereen kan in de financiële problemen komen. Te veel leningen, een partner die langdurig ziek wordt, gokverslaving, werkloosheid, enzovoort. Als de problemen te groot worden, is het devies: durf hulp te vragen!
Wordt het daar eens tijd voor? Een hulp om dat te bepalen, zijn de onderstaande vragen:
1. Sluit u de maand vaak af met een minteken op uw bankrekening?
2. Vraagt u vaak vrienden om aan u geld te lenen?
3. Heeft u opgebouwde schulden en kunt u deze moeilijk betalen?
4. Heeft u het gevoel dat uw financiële situatie niet onder controle is?
5. Vult u het ene gat met het andere?
Is het antwoord op enkele van deze vragen “ja”, dan kan dat een teken zijn dat u hulp en ondersteuning nodig heeft.  Misschien wist u dit intuïtief al en is het nu de eerste stap om het aan uzelf toe te geven en, als vervolg, om advies en hulp te zoeken.
De gemeente heeft een afdeling Schuldhulpverlening. Die kan u wellicht helpen. De afdeling is te mailen op mailadres  schuldhulpverlening@venlo.nl.

Op onze website vindt u verder informatie over hoe om te gaan met weinig geld. Denk daarbij aan onze pagina over Schuldhulpverlening en de pagina’s met de verschillende minimaregelingen. Zie ook dit document: Voorzieningen en Regelingen Minima 2020.