Giften en bijstand

Goed nieuws voor bijstandsgerechtigden: er is een stuk helderheid verkregen over hoe dat nu zit als je van familie of vrienden een gift ontvangt. In Venlo mogen bijstandsgerechtigden vanaf 1 juni jl. jaarlijks tot 1200 euro aan goederen of steun ontvangen zonder dat ze daarvoor gekort worden op hun maandelijkse uitkering. Dat heeft de gemeenteraad eind maart via een motie bepaald. Meer informatie: https://www.venloonline.nl/nieuws/2021-06-18/vrijstelling-van-giften-voor-mensen-in-de-bijstand

Jaarverslag 2020 is verschenen

Cliëntenraad Sociale dienst Venlo heeft een jaarverslag uitgebracht over het voorafgaande jaar. Het jaarverslag is een toelichting waarin de Cliëntenraad (CR) vertelt wat er het afgelopen jaar is gebeurd binnen de CR. Wij willen graag laten weten aan de buitenwereld (de achterban, ambtenaren en andere stakeholders) wat er het afgelopen jaar is bereikt en waar het komend jaar de focus ligt.

Download hier Jaarverslag Clientenraad 2020.

Goed nieuws over de Venlopas

Mede op advies van onze raad is door het College besloten tot een verlenging van de bestedingstermijn voor de Stadspas Venlo. Dat betekent dat het in 2020 toegekende bedrag geldig blijft tot en met 31 december 2021. (Was oorspronkelijk 31 december 2020). Het betreft de besteding van zowel de participatieregeling voor minima als het mantelzorgcompliment.

Disclaimer

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld.
Echter, Cliëntenraad Sociale dienst Venlo is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie.

Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Gratis mondkapjes voor minima

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, is vanaf 1 december het dragen van een mondkapje in winkels, musea, bij de kapper en op veel andere plekken verplicht. Dit geldt voor iedereen van 13 jaar en ouder.
Het verplicht dragen van een mondkapje vraagt voor mensen een extra investering. Voor mensen met een laag inkomen kan dat een uitdaging zijn. Daarom kunnen inwoners, die rondkomen van weinig geld, gratis mondkapjes krijgen. Kijk voor meer informatie op VenloOnline.

(Bron: Facebookpagina Gemeente Venlo)

Vanaf maandag 23 november 2020 zijn per persoon twee effen zwarte wasbare mondkapjes beschikbaar. Deze gratis mondkapjes kunnen – zolang de voorraad strekt – worden opgehaald bij één van de gemeenschapslocaties op deze lijst. Voor familie, buren of bekenden die ziek zijn of om andere redenen niet in staat zijn om zelf te komen, mogen ook mondkapjes worden opgehaald.

Online inloop

Het ziet er niet naar uit dat de coronacrisis snel voorbij zal zijn. Daarom onderzoekt de Clientenraad Sociale Dienst Venlo de mogelijkheden om Inloop Online te gaan doen. Woensdag 21 oktober 2020 draaien we een test via Zoom. Kom gerust langs. Van 13.30 tot 14.00 uur is er Zoom meeting.

Stuur, om helemaal zeker te zijn, zodat we niet vergeten je binnen te laten, ook een mailtje naar clientenraadvenlo@gmail.com

Gemeente Venlo heeft loket voor schuldhulpverlening

Iedereen kan in de financiële problemen komen. Te veel leningen, een partner die langdurig ziek wordt, gokverslaving, werkloosheid, enzovoort. Als de problemen te groot worden, is het devies: durf hulp te vragen!
Wordt het daar eens tijd voor? Een hulp om dat te bepalen, zijn de onderstaande vragen:
1. Sluit u de maand vaak af met een minteken op uw bankrekening?
2. Vraagt u vaak vrienden om aan u geld te lenen?
3. Heeft u opgebouwde schulden en kunt u deze moeilijk betalen?
4. Heeft u het gevoel dat uw financiële situatie niet onder controle is?
5. Vult u het ene gat met het andere?
Is het antwoord op enkele van deze vragen “ja”, dan kan dat een teken zijn dat u hulp en ondersteuning nodig heeft.  Misschien wist u dit intuïtief al en is het nu de eerste stap om het aan uzelf toe te geven en, als vervolg, om advies en hulp te zoeken.
De gemeente heeft een afdeling Schuldhulpverlening. Die kan u wellicht helpen. De afdeling is te mailen op mailadres  schuldhulpverlening@venlo.nl.

Op onze website vindt u verder informatie over hoe om te gaan met weinig geld. Denk daarbij aan onze pagina over Schuldhulpverlening en de pagina’s met de verschillende minimaregelingen. Zie ook dit document: Voorzieningen en Regelingen Minima 2020.

Ondersteuning door getrainde vrijwilligers bij schulden

Voor wie problematische schulden heeft, zijn er verschillende initiatieven en instanties die kunnen helpen om die te verminderen. In dit artikel besteden we aan enkele hiervan aandacht.

Bij gemeente Venlo is er de afdeling Schuldhulpverlening, die te mailen is op schuldhulpverlening@venlo.nl.

De gemeente Venlo werkt ook samen met Schuldhulpmaatje Venlo en Humanitas thuisadministratie Venlo.

Hier staan getrainde vrijwilligers voor u klaar om u te ondersteunen bij het op orde brengen en bijhouden van uw financiële administratie.

Ook kunnen zij u helpen bij lichte, nog geen problematische schulden of het beter rondkomen elke maand (leren budgetteren).

Deze getrainde vrijwilligers weten wanneer ze moeten doorverwijzen voor een schuldhulptraject bij de gemeente Venlo.

Bij alle organisaties, dus ook de gemeente Venlo, geldt dat u altijd welkom bent voor een vrijblijvend informatiegesprek, zonder dat u ergens aan vastzit.

Ook als u nog geen schulden heeft, maar elke maand rondkomen wel als een probleem ervaart.

Meer informatie over ondersteuning door getrainde vrijwilligers is te vinden op:

https://schuldhulpmaatje.nl/locatie/venlo/

https://www.humanitas.nl/afdeling/noord-limburg/activiteiten/humanitas-thuisadministratie-venlo/

SP maakt minimaregelingen bekender

De SP is gestart met een flyeractie om minimaregelingen bekender te maken. Op hun website lezen we: “Elk jaar blijft er geld liggen bestemd voor financiële ondersteuning voor mensen met een laag inkomen. Er maken dus te weinig mensen gebruik van deze regelingen. Om de bestaande mogelijkheden voor minima extra onder de aandacht te brengen is de SP gestart met een actie waarbij actief flyers worden rond gebracht waarop aandacht wordt gevraagd voor de vele diverse inkomensondersteunende regelingen.”

Meer informatie: https://venlo.sp.nl/nieuws/2020/07/sp-start-flyeractie-voor-minimaregelingen