Open Inloop 25 mei 2022

Woensdag 25 mei 2022 staan we weer voor u klaar voor alle vragen over uw uitkering!

Elke woensdag van 13:30 tot 15:30 uur bent u van harte welkom op ons oude adres: Begijnengang 17 bij stichting ‘t Groenewold (tegenover bibliotheek).
Wij verheugen ons op uw komst!

Jaarverslag 2021 is verschenen

Cliëntenraad Sociale dienst Venlo heeft een jaarverslag uitgebracht over het voorafgaande jaar. Het jaarverslag is een toelichting waarin de Cliëntenraad (CR) vertelt wat er het afgelopen jaar is gebeurd binnen de CR. Wij willen graag laten weten aan de buitenwereld (de achterban, ambtenaren en andere stakeholders) wat er het afgelopen jaar is bereikt en waar het komend jaar de focus ligt.

Download hier Jaarverslag Cliëntenraad 2021.

Vacature Voorzitter Cliëntenraad Sociale dienst Venlo

Cliëntenraad Sociale dienst Venlo is op zoek naar een

Voorzitter

Cliëntenraad Sociale dienst Venlo is een van de adviesraden voor de gemeente Venlo. De adviesraden adviseren over het beleid binnen het sociaal domein. Dat zijn: Participatiewet, Wmo en Jeugdzorg. De Cliëntenraad is de enige adviesraad die zich bezig houdt met de Participatiewet. Gevraagd en ongevraagd geeft ze adviezen over onderwerpen binnen de Participatiewet aan de gemeentelijke organisatie, met name de teams Werk & Inkomen Sociaal Domein. Belangrijke onderwerpen zijn (dagelijkse) uitvoering, dienstverlening, informatievoorziening en bejegening.

De Cliëntenraad is met twee leden vertegenwoordigd in de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) en geeft via deze weg informatie en voeding in deze raad. Op deze manier heeft ze invloed op de adviezen die aan het college van B&W gestuurd worden. De Adviesraad Sociaal Domein is het centrale en formele adviesorgaan voor het college van B&W.

Wie zoeken wij?

Als opvolging van de huidige voorzitter, is de Cliëntenraad per direct op zoek naar een nieuwe bevlogen en onafhankelijke voorzitter die affiniteit heeft met de doelgroep van de participatiewet binnen de Gemeente Venlo.

De nieuwe voorzitter:

  • Is maatschappelijk betrokken en heeft basiskennis van de Participatiewet.

  • Heeft ervaring met bestuurlijke besluitvormingsprocessen en beleidsprocessen.

  • Is objectief, heeft oog voor verhoudingen binnen de groep van leden van de Cliëntenraad en heeft ervaring als voorzitter.

  • Is een teamspeler, verbinder en netwerker.

  • Is resultaatgericht, besluitvaardig en heeft een activerende rol.

  • Heeft ervaring met groepsdynamiek en kan op basis van inlevingsvermogen, analyserend vermogen en relativering goed omgaan met verschillende meningen.

  • Is in staat om boven de eigen opinie te staan en zorgt ervoor dat de Cliëntenraad tot standpunten en adviezen komt.

  • Uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden.

  • Wil zich voor langere tijd aan de cliëntenraad binden en is goed bereikbaar voor interne en externe contacten.

Deze vacature biedt een mooie kans om, in een verbindende rol, sturing te geven aan een belangrijk inspraakorgaan met enthousiaste, ervaren leden.

Ten slotte

Het voorzitterschap is een (neven)functie voor gemiddeld 20 uren per maand met een vaste vergoeding per maand (voor 10 maanden per jaar). De functie is onverenigbaar met een ambtelijke functie binnen gemeente Venlo, het lidmaatschap van de gemeenteraad of raadscommissie of het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Venlo. Het opvragen van een VOG is onderdeel van de werving- en selectieprocedure als ook een proeftijd van zes maanden.

Reageren

Herkent u zich in deze beschrijving en voelt u zich aangesproken, mail dan vóór 21 mei 2022 uw motivatie en CV naar het email adres van de Cliëntenraad, clientenraadvenlo@gmail.com

Sollicitatiegesprekken vinden plaats in week 22.

Informatie en vragen

Meer informatie over de Cliëntenraad is te vinden op de website, www.clientenraadvenlo.nl.

Voor vragen kunt u contact opnemen met mevrouw Christien Thijssen, Beleidsmedewerker Participatie, M +31 6 50601919 of T +31 77 3596755.

Hier de vacature in pdf-formaat

Nog meer mogelijkheden als uw energienota onbetaalbaar is

In een vorig bericht vertelden we wat de gemeente geregeld heeft voor bijstandsgerechtigden in het kader van het thema energiearmoede. 800 euro die wordt overgemaakt aan alle inwoners in Venlo die een bijstandsuitkering van de gemeente ontvangen. Maar in het artikel is veel meer te lezen. Reden voor een extra artikel, om die informatie wat meer naar boven te halen, en die van nuttige aanvullingen te voorzien.

Hierbij wat er nog meer te vertellen is:

Indien u geen recht heeft op deze energietoeslag omdat uw inkomen net boven de inkomensgrens valt, en uw nieuwe energienota dermate hoog is dat u in de financiële problemen komt, neem dan contact op met de gemeente. Zij heeft de mogelijkheid om u te helpen middels de individuele bijzondere bijstand.

Dit geldt ook voor diegenen die wel de energietoeslag ontvangen maar waar de nieuwe energienota zo hoog is dat de ontvangen 800,- absoluut niet toereikend zijn.

Neem ook dan contact op met de gemeente. Wellicht kan zij u ook dan via de individuele bijzondere bijstand helpen.

 

Hoe krijg ik die 800 euro energietoeslag?

Op https://www.venloonline.nl/nieuws/2022-04-13/eerste-groep-ontvangt-energietoeslag-eind-april lazen wij het volgende:

Eind april krijgen alle inwoners in Venlo die een bijstandsuitkering van de gemeente ontvangen, de energietoeslag van € 800,- uitbetaald. Dit gaat via een aparte betaling die los staat van de maandelijkse betaling van de bijstandsuitkering. De energietoeslag en de uitbetaling hiervan geldt ook voor de inwoner die individuele inkomenstoeslag heeft ontvangen of bijzondere bijstand ontvangt.

Aanvraagformulier voor de overige groepen

Ook als u geen bijstandsuitkering hebt, krijgt u misschien toch de eenmalige energietoeslag. Er zijn namelijk ook andere groepen die in aanmerking komen zoals:

– IOW-gerechtigden
– AOW-gerechtigden zonder of een klein aanvullend pensioen
– Zelfstandigen met een laag inkomen
– Mensen met inkomen op of net boven het sociaal minimum. Dit zijn bijvoorbeeld mensen die ook gebruik maken van de Stadspas minimaregeling.

In de loop van de eerste week van mei kan deze groep mensen hun aanvraag indienen via https://www.venlo.nl/energietoeslag. Hier vindt u ook alle overige informatie.

Acute financiële problemen?

Heeft u acute financiële problemen door de hoge energiekosten of door andere problemen? Dan kunt altijd contact opnemen met het Sociaal Wijkteam van de gemeente Venlo. Dit kan via telefoonnummer 14-077. Kies optie 1. Hier wordt het probleem bekeken en samen met u gezocht naar een passende oplossing.

Bron: www.venloonline.nl

Inkomenskaart 2022

Op de website van Bindkracht Venlo is een vernieuwde Inkomenskaart te vinden. Deze inkomenskaart geeft een overzicht van landelijke en lokale inkomensondersteunende regelingen. Per regeling staan de voorwaarden globaal genoemd. U kunt hieraan geen rechten ontlenen. Bedragen gelden per 1-1-2022 en kunnen in de loop van het jaar veranderen. Klik op de onderstaande link om de kaart te kunnen zien en te printen.

Inkomenskaart Venlo 2021

Sorry, geen Open Inloop vanaf 22 december 2021

UPDATE: Gezien de nieuwe corona maatregelen is het inloopspreekuur tot nader bericht gesloten…
Wij wensen u allen toch prettige feestdagen en een gezond 2022 toe.
Zodra de maatregelen afgezwakt worden staan wij weer voor u klaar!

Oorspronkelijk bericht:

22 december 2021 staan we weer voor u klaar voor alle vragen over uw uitkering!
Elke woensdag van 13:30 tot 15:30 uur bent u van harte welkom op ons oude adres: Begijnengang 17 bij stichting ‘t Groenewold (tegenover bibliotheek).
Wij verheugen ons op uw komst!

Vanaf november staat bij Voedselbank Venlo ook een banner (zie foto) waarmee wij op deze plaats reclame maken voor onze Open Inloop. Hopelijk weten daardoor nog meer mensen ons te vinden.

Collectieve zorgverzekering minima

Het is weer bijna december. Die tijd van het jaar dat je kunt overstappen van zorgverzekeraar. Tot 1 januari 2022 heb je de kans om een inschatting te maken van hoeveel zorg je komend jaar verwacht nodig te hebben, en bij welke verzekeraar voor welke premie je je daarvoor het beste kunt verzekeren.

Traditiegetrouw is dit ook het moment waarop wij als Cliëntenraad de aandacht vestigen op de Gemeentepolis van VGZ voor mensen in Venlo. De Gemeentepolis is een collectieve zorgverzekering voor mensen met een laag inkomen en mensen met een chronische ziekte of beperking. Als je aan de voorwaarden voldoet, zitten er soms wat voordelen aan.

De Gemeentepolis is soms voordeliger dan een “normale” zorgverzekering. De Gemeentepolis bestaat uit een basisverzekering en een aanvullende verzekering. De aanvullende verzekering is vaak uitgebreid met extra vergoedingen. Vergoedingen voor bijvoorbeeld brillen, fysiotherapie, en medicijnen. Verder betaalt de gemeente Venlo een stukje mee, waardoor de prijs iets omlaag is gebracht. En zijn er mogelijkheden financiële verrassingen te voorkomen, doordat je het eigen risico niet betaalt op het moment dat je de zorgkosten maakt, maar als vast extra stukje op de maandelijkse premie die je betaalt.

Dat kan rust geven.

Lees hier meer over de mogelijkheden:

https://www.gezondverzekerd.nl/gemeente/venlo/passende-zorg/#!/pakketten

 

Naar museum Van Bommel Van Dam met de Venlopas

Goed nieuws voor iedereen met een stadspas. Zowel uitkeringsgerechtigden als mantelzorgers kunnen met de Venlopas gratis naar museum Van Bommel Van Dam! Natuurlijk wel binnen de laatste aanpassingen van de wet qua coronabeleid: op moment van dit schrijven was toegang mogelijk met een geldig Coronatoegangsbewijs (Bewijs voor in Nederland) en een geldig identiteitsbewijs. Maar de Venlopas geldt als soort van vrijkaartje.

Disclaimer

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld.
Echter, Cliëntenraad Sociale dienst Venlo is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie.

Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.