Vernieuwd huishoudelijk reglement

Op de laatste vergadering van de Cliëntenraad zijn enkele wijzigingen vastgesteld in het Huishoudelijk Reglement. De laatste versie staat nu op onze website. Lees meer onder het menu-item Over Ons. Hier is onder andere het vernieuwde reglement te downloaden.

Dat laatste kan overigens ook door hier te klikken.