Inloopmiddag 11 maart 2020

Vraag: Mag ik medewerking weigeren bij een trajectplan dat men voor mij maakt, om werk te vinden?

Antwoord: U helpt de sociale dienst om een trajectplan (jongeren < 27 jaar maken een plan van aanpak) in verband met uw re-integratie te maken en uit te voeren. U houdt zich aan de afspraken die u hierover met de sociale dienst maakt. U neemt de re- integratievoorzieningen die de sociale dienst u biedt aan.

Heeft u ook een vraag over uw uitkering? Loop eens binnen op onze komende inloopmiddag 11 maart 2020.

Onze vrijwilligers zijn aanwezig in het FNV Gebouw (Koninginneplein 2) van 13.30-15.30 uur.

Disclaimer

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld.
Echter, Cliëntenraad Sociale dienst Venlo is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie.

Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Jaarverslag 2019

Het jaarverslag is een toelichting waarin de Cliëntenraad (CR) vertelt wat er het afgelopen jaar is gebeurd binnen de CR. Wij willen graag laten weten aan de buitenwereld (de achterban, ambtenaren en andere stakeholders) wat er het afgelopen jaar is bereikt en waar het komend jaar de focus ligt.

Download hier Jaarverslag Cliëntenraad 2019

Inloopmiddag 26 februari 2020

26 februari 2020 houdt onze Cliëntenraad weer inloopmiddag. Heeft u een vraag over uw uitkering in het kader van de Participatiewet, wij bieden een luisterend oor.

We werken aan het verder bekend maken van deze inloopmiddag. Zo zijn we bijvoorbeeld van plan een nieuwsbrief uit te brengen. U kunt zich hiervoor inschrijven op deze pagina.

Onze inloopmiddag is in het FNV Gebouw, Koninginneplein 2, van 13.30-15.30 uur. Kom gerust langs met uw vragen.