Goed nieuws over de Venlopas

Mede op advies van onze raad is door het College besloten tot een verlenging van de bestedingstermijn voor de Stadspas Venlo. Dat betekent dat het in 2020 toegekende bedrag geldig blijft tot en met 31 december 2021. (Was oorspronkelijk 31 december 2020). Het betreft de besteding van zowel de participatieregeling voor minima als het mantelzorgcompliment.