Inloopmiddag 11 maart 2020

Vraag: Mag ik medewerking weigeren bij een trajectplan dat men voor mij maakt, om werk te vinden?

Antwoord: U helpt de sociale dienst om een trajectplan (jongeren < 27 jaar maken een plan van aanpak) in verband met uw re-integratie te maken en uit te voeren. U houdt zich aan de afspraken die u hierover met de sociale dienst maakt. U neemt de re- integratievoorzieningen die de sociale dienst u biedt aan.

Heeft u ook een vraag over uw uitkering? Loop eens binnen op onze komende inloopmiddag 11 maart 2020.

Onze vrijwilligers zijn aanwezig in het FNV Gebouw (Koninginneplein 2) van 13.30-15.30 uur.