Minimaregelingen

De gemeente Venlo kent een Minimabeleid. Indien u een laag inkomen heeft en weinig vermogen, komt u wellicht in aanmerking voor een of meer van de onderstaande regelingen.

Denkt u voor een van onderstaande regelingen in aanmerking te komen, neemt u dan contact op met uw coach van het Werkplein.

Hebt u geen coach dan kunt u contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 14077

Kijk hier voor landelijke minimavoorzieningen.

Lijst van op onze website besproken minima-regelingen:

Kindpakket: met name Jeugdcultuurfonds, Jeugdsportfonds en stichting Leergeld
Individuele inkomenstoeslag
Schuldhulpverlening
Kwijtscheldingen
Geld terug regeling
Bijzondere bijstand
Collectieve zorgverzekering

In dit kader ook interessant: politieke partij SP heeft een overzicht gemaakt van regelingen waar u recht op kunt hebben als u weinig inkomen hebt: de Inkomenskaart. Hier de versie van 2017: inkomenskaart 2017