Inloopochtenden

De Cliëntenraad Sociale Dienst Venlo behartigt de belangen van uitkeringsgerechtigden of preciezer: de cliënten van de afdeling Samen Leven en Werken (SLW) van de gemeente Venlo. We proberen een bijdrage te leveren aan het verbeteren van het sociaal beleid en de uitvoering daarvan in de gemeente Venlo.

Bent u cliënt? Dan hebben we uw inbreng nodig. We kunnen op basis van signalen van cliënten zaken en ontwikkelingen bij de gemeente aankaarten. Daarvoor is het van groot belang dat we op de hoogte zijn van verhalen en ervaringen van cliënten. Dus, meld het bij de Cliëntenraad als u denkt of vindt dat uw belangen of die van anderen met een uitkering of toeslagen worden geschaad.

Dat kan bijvoorbeeld door langs te komen op een van onze inloopochtenden.

Inloopochtenden in 2019

19 juli, 23 augustus, 13 september, 11 oktober, 8 november, 13 december.

De Inloopochtenden vinden plaats in Stichting ‘t Groenewold (Begijnengang 17) (tegenover de bibliotheek) en zijn van 9.00 uur tot 12.00 uur.