Inloopochtenden

De Cliëntenraad Sociale Dienst Venlo behartigt de belangen van uitkeringsgerechtigden of preciezer: de cliënten van de afdeling Samen Leven en Werken (SLW) van de gemeente Venlo. We proberen een bijdrage te leveren aan het verbeteren van het sociaal beleid en de uitvoering daarvan in de gemeente Venlo.

Bent u cliënt? Dan hebben we uw inbreng nodig. We kunnen op basis van signalen van cliënten zaken en ontwikkelingen bij de gemeente aankaarten. Daarvoor is het van groot belang dat we op de hoogte zijn van verhalen en ervaringen van cliënten. Dus, meld het bij de Cliëntenraad als u denkt of vindt dat uw belangen of die van anderen met een uitkering of toeslagen worden geschaad.

Dat kan bijvoorbeeld door langs te komen op een van onze inloopochtenden.

Inloopochtenden in 2018

14 september, 12 oktober, 16 november, 7 december 2018

De Inloopochtenden vinden plaats in Stichting ‘t Groenewold (Begijnengang 17) (tegenover de bibliotheek) en zijn van 9.00 uur tot 12.00 uur.

De Cliëntenraad vergadert ook intern. Hiervan zijn de data als volgt:

Vergaderdata 2018 (13.00-15.00 uur)

18 januari 2018

15 februari 2018

15 maart 2018

12 april 2018

17 mei 2018

14 juni 2018

20 september 2018

18 oktober 2018

22 november 2018

13 december 2018