Huisbezoeken

Mag een gemeente zonder gegronde reden op huisbezoek?

Het korte antwoord, en uiteraard te kort door de bocht, is: ja. Wie een bijstandsuitkering ontvangt moet meewerken aan onderzoeken waarbij de gemeente bepaalt of u recht heeft op de uitkering. Daartoe kan de gemeente aangekondigd of onaangekondigd een huisbezoek als middel inzetten. Meer informatie leest u hier.

Het langere antwoord:

Huisbezoeken aan uitkeringsgerechtigden worden door de regering noodzakelijk geacht: registratie zoals in de gemeentelijke basisadministratie is onvoldoende om vast te stellen of iemand fraudeert. Daarom trad per 1 januari de ‘Wet van 4 oktober 2012, houdende een regeling in de sociale zekerheid van de rechtsgevolgen van het niet aantonen van de leefsituatie na het aanbod van een huisbezoek’ in werking.

Deze wet regelt de gevolgen van het weigeren van toestemming voor een huisbezoek in situaties dat er geen concrete aanwijzingen zijn voor fraude op grond van onjuiste gegevensverstrekking. Als er wel een vermoeden is van fraude en belanghebbende weigert een huisbezoek, dan is het op grond van de bestaande jurisprudentie al mogelijk de uitkering te weigeren of in te trekken. Het recht op bijstand kan immers niet worden vastgesteld als gevolg van het niet nakomen van de medewerkingsverplichting. De wet brengt hierin geen verandering, maar biedt een aanvullende mogelijkheid voor het geval (nog) geen sprake is van een redelijke grond voor een huisbezoek.