Interne vergaderingen

De Cliëntenraad vergadert ook intern. Hiervan zijn de data als volgt:

Vergaderdata 2019 (13.00-15.00 uur)

17 januari

28 februari

21 maart

18 april

16 mei

20 juni

26 september

24 oktober

21 november

19 december