Interne vergaderingen

De Cliëntenraad vergadert ook intern. Hiervan zijn de data als volgt:

Vergaderdata 2020 (13.00-15.00 uur)

23 januari

20 februari

19 maart

16 april

14 mei

25 juni

17 september

15 oktober

19 november

10 december