Vakantie

Hoe lang mag ik met vakantie?

Vakantie in Nederland

U mag tijdens de bijstand vakantie in Nederland houden. Er geldt hiervoor geen maximale vakantieduur. U bent wel verplicht om (langdurig) verblijf buiten uw gemeente te melden.

Verblijf in het buitenland

Voor verblijf in het buitenland (bijvoorbeeld voor vakantie of familiebezoek) geldt een maximale termijn. Verblijft u langer in het buitenland, dan heeft u vanaf het moment dat u langer dan toegestaan in het buitenland verblijft, geen recht meer op bijstand. De gemeente kan dan uw bijstandsuitkering beëindigen. Er gelden de volgende regels:

U bent jonger dan 65 jaar: 4 weken

U bent 65 jaar of ouder: 13 weken

Het aantal weken wordt per persoon bepaald. Het is dus mogelijk dat u en uw partner, gezien de leeftijd, elk een verschillend aantal weken naar het buitenland mogen gaan.

U hoeft de vakantie niet in één keer op te nemen. U mag dus in één kalenderjaar meerdere keren naar het buitenland gaan, zo lang uw verblijf opgeteld niet langer is dan het maximale aantal weken.

In totaal mag u niet meer dan 4 of 13 weken (zie hierboven) aaneengesloten in het buitenland verblijven: U kunt uw vakantierechten van meerdere kalenderjaren niet opsparen.

Op grond van zéér dringende redenen kunt u recht op bijstand hebben ook al bent u langer in het buitenland dan toegestaan. Er zal worden bekeken of er een acute noodsituatie was die een langer verblijf in het buitenland noodzakelijk maakte.

Meldingsplicht

Op grond van de inlichtingenplicht bent u verplicht om langdurig verblijf elders in Nederland vooraf te melden. Alleen als u volledig bent ontheven van de arbeidsplicht, dan hoeft u een langdurig verblijf in Nederland buiten uw gemeente niet te melden.

Verblijf in het buitenland moet altijd gemeld worden! U laat SLW dit vóóraf weten via het wijzigingsformulier of maandformulier.

Er kan u gevraagd worden om bij terugkeer van vakantie u persoonlijk op de eerste werkdag na uw vakantie bij de informatiebalie van het Werkplein of bij uw coach te melden. U dient zich hierbij te legitimeren. Tevens moet u kopieën van tickets, paspoort (stempels) of andere bewijsstukken waaruit de duur van verblijf in het buitenland blijkt, overleggen.

Wat gebeurt er als ik te lang wegblijf?

Blijft u te lang op vakantie in het buitenland? Dan wordt uw uitkering beëindigd. De reden van uw langer wegblijven speelt hierbij geen rol. Als u een uitkering ontvangt met meerdere gezinsleden en één van de gezinsleden blijft te lang met vakantie in het buitenland, dan kan de uitkering worden aangepast aan de nieuwe (gezins)situatie.

Als u te laat terug bent van vakantie, dan kan uw uitkering worden hervat vanaf de datum waarop u zich weer persoonlijk bij ons heeft gemeld. Over de dagen dat u te laat terug bent, ontvangt u nooit uitkering. Zelfs niet bij ziekte! Dit is zo geregeld in de wet. Daar kan dus niet vanaf worden geweken.

Bestaat al veertien dagen of langer geen recht op uitkering? Dan moet u na uw terugkeer opnieuw een uitkering aanvragen. De uitkering gaat dan in met ingang van de datum van deze nieuwe aanvraag.

Ben ik op vakantie verzekerd tegen ziektekosten?

Niet noodzakelijk, vraag dit na! De zorgverzekering is uw eigen verantwoordelijkheid.

Het is mogelijk dat uw ziektekostenverzekeraar niet alle kosten in het buitenland vergoedt. Uw ziektekostenverzekeraar kan u hierover informeren. Zo nodig kunt u een reisverzekering afsluiten.

Hebt u vragen, neem dan contact op met uw coach.