Vrijstelling arbeidsplicht

In uitzonderingssituaties kunt u worden vrijgesteld van de arbeidsplicht.

De gemeente kan u vrijstellen (of ontheffen) van de arbeidsplicht. Vrijstelling van de arbeidsplicht is altijd tijdelijk.

De gemeente bekijkt bij elk (her)onderzoek of u nog steeds moet worden vrijgesteld van de arbeidsplicht. De gemeente informeert u schriftelijk als u geheel of gedeeltelijk wordt vrijgesteld van de arbeidsplicht.

Bij een volledige/gehele vrijstelling hoeft u NIET:

 1.werk te zoeken en te aanvaarden

2.mee te werken aan een onderzoek naar uw arbeidsmogelijkheden

3.zich in te schrijven bij het UWV WERKbedrijf

Gedeeltelijke vrijstelling

De gemeente kan u ook gedeeltelijk vrijstellen van uw arbeidsplicht. U hoeft zich dan niet te houden aan één of meer onderdelen van de arbeidsplicht (zie hierboven).