Links

Facebook-pagina Clientenraad Sociale dienst Venlo

Gemeente Venlo

UWV

Werk.nl

Bindkracht (beweging voor het samenbrengen van burgers en organisaties, met het oog op armoedebestrijding; gevestigd in ‘t Groenewold)

Landelijk

Landelijke Cliëntenraad (LCR)

Sociale Alliantie

Stimulansz (Kennis, kwaliteit en service lokale Sociale Zekerheid)

Schuldhulpverlening

www.nvvk.eu

Nationaal Instituut voor budgetvoorlichting (NIBUD)

www.schulden.nl

www.zelfjeschuldenregelen.nl

www.schuldhulpverlening/de-nieuwe-wet

www.schuldinfo.nl/

Handig om te weten

Alimentatie

Lokale ruil Lets kring

Zelfregiecentrum venlo

www.tientjes.net

Scootmobiel Discount

Wet- en regelgeving

Tweede Kamer (informatie over de Tweede Kamer der Staten Generaal)

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Schulinck.nl: site met veel informatie over Werk en Inkomen

Overig

CG-Raad Chronisch zieken en Gehandicapten Raad

Divosa (Directeuren van Sociale Diensten)

De Pijler (Belangen uitkeringsgerechtigden Limburg)

Burgerkracht Limburg