Aanvulling op AOW

Wanneer komt u in aanmerking voor deze uitkering?

Heeft u de AOW-leeftijd en is uw inkomen (AOW + pensioen) toch lager dan het sociaal minimum? U kunt dan een ‘aanvullende inkomensvoorziening ouderen’ (AIO) krijgen. Hier is daar meer over te lezen.

Hoe vraagt u hem aan?

De Sociale Verzekeringsbank keert de AIO uit. Voor alle informatie kijkt u hier.

Aan welke verplichtingen moet u voldoen?

De AIO is een aanvulling op een onvolledige AOW. Sollicitatieplicht zoals bij bijstand, IOW of IOAW is niet meer van toepassing. Wel wordt er gekeken naar spaargeld en eigen vermogen. Vind hier de AIO-check.

Hoe hoog is het bedrag dat u krijgt?

De AIO vult uw inkomsten aan tot het minimuminkomen dat voor u geldt.