Als zelfstandig ondernemer

Sommige mensen hebben het in zich om zich als zelfstandig ondernemer te vestigen, en uit dit bedrijf voldoende inkomen te halen. Het is niet voor iedereen: bij het opzetten van een onderneming komt heel wat kijken.

De gemeente kan u op verschillende manieren ondersteunen als u de mogelijkheden wilt onderzoeken om op deze manier uit de bijstand en aan het werk te geraken.

Zo kunt u eens rondkijken op www.imk.nl en www.kvk.nl. Hier komen belangrijke vragen aan de orde, die ook kunnen werken als realitycheck. Is het reëel wat u wilt? Hoeveel klanten zijn er die uw product of dienst elke maand zullen afnemen? Wat gaan die u betalen? Hoe berekent u dat? Wat denkt u per uur te factureren en hoeveel uren denkt u aan uw klant te kunnen factureren? Hoeveel producten gaan er over de toonbank, wat is de marge? Welke investeringen moet u doen? Waar vindt u uw kantoorruimte / winkelpand en hoe duur is die om te huren? Wat keert u uzelf uit aan loon en wat bent u kwijt aan premies, (omzet)belasting, verzekeringen? Wat is de rechtsvorm waarin u gaat werken, gaat u het alleen doen of in samenwerking met andere mensen?

Zeer basale vragen, die u ook tegen zult komen als u krediet van een bank nodig hebt om van start te kunnen gaan. Of als u de gemeente vraagt om ondersteuning. Als de gemeente het plan kansrijk acht, zijn er mogelijkheden om met behoud van uitkering te starten. Maar overleg dit goed met uw coach.

Als algemeen advies geldt, zoals bij alle items in deze rubriek: overleg met uw coach. Die zal uiteindelijk moeten bepalen of u de gewenste hulp zult krijgen. Als het goed is kijkt de coach naar uw specifieke situatie en zal hij of zij daarbij zo goed mogelijk maatwerk proberen te leveren. Maar maatwerk betekent niet altijd dat gebeurt wat u als uitkeringsgerechtigde wil.

Ook als u al een bedrijf had, en het tijdelijk even wat minder gaat, kan de gemeente u misschien helpen. Zie daarvoor de informatie over Bbz op de website rijksoverheid.nl.