Bezwaar maken

Bezwaarschrift indienen

Wanneer u het niet eens bent met een beslissing van de gemeente Venlo omtrent uw uitkering of afwijzing van een sociale voorziening kunt u een bezwaarschrift indienen.

Dit staat ook in de beschikking die u altijd krijgt op iedere beslissing die de gemeente doet over uw aanvraag.

Uw bezwaar moet binnen zes weken na dagtekening van de beschikking worden ingediend. Wacht dus niet te lang met het aantekenen van bezwaar. Hieronder kunt u lezen wat er verder gebeurt zodra uw bezwaarschrift is ontvangen.

Ontvangst

Zodra uw bezwaarschrift is ontvangen, wordt het vastgelegd in de administratie van de Algemene Bezwaarschriftencommissie. U krijgt zo spoedig mogelijk een brief waarin staat dat uw bezwaar is binnengekomen.

Uitnodiging

Ongeveer twee weken van tevoren ontvangt u een uitnodiging voor de hoorzitting. U bent niet verplicht om te komen: als u niet komt wordt de zaak wél verder behandeld. Als u door omstandigheden echt verhinderd bent, kunt u verzoeken om uitstel van de behandeling. De voorzitter beslist over uw verzoek tot uitstel.

U bent niet verplicht om zelf het woord te voeren.

U kunt hiervoor iemand meenemen of u kunt u laten vertegenwoordigen, bijvoorbeeld door een familielid of door een advocaat.

Beslissing

Na de hoorzitting zal een beslissing worden genomen. Misschien krijgt u gelijk, misschien ongelijk. Soms staat na zo’n uitspraak nog de mogelijkheid tot Beroep open.

Extra informatie

U vindt hier meer informatie en de mogelijkheid om digitaal bezwaar te maken.

Adressering aan Gemeente Venlo is als volgt:

Aan Gemeente Venlo

T.a.v. het College van Burgemeester en Wethouders

Postbus 3434

5902 RK Venlo