Bijstand voor jongeren

Wanneer komt u in aanmerking voor deze uitkering?

Jongeren tot en met 27 jaar kunnen een bijstandsuitkering aanvragen. Daarbij krijgt de aanvrager met verschillende eisen te maken die gesteld worden, voor de aanvraag kan worden gehonoreerd.

Hoe vraagt u hem aan?

Bent u jonger dan 27 jaar en wilt u een uitkering aanvragen?

Meld u aan op het Werkplein.

Voor deze inschrijving heeft u een DigID nodig.

Na uw inschrijving is er eerst een zoektijd van vier weken waarin u zelf actief op zoek gaat naar een opleiding en/of werk.

Lukt het u in deze periode niet om een opleiding en/of baan te vinden? Kunt u daarnaast laten zien dat u hier echt moeite voor hebt gedaan?

Alleen dan neemt de gemeente uw aanvraag voor een uitkering in behandeling.

Het motto is: eerst zelf aan de slag. De eerste vier weken na uw melding gaat u zelf actief op zoek naar een opleiding en/of werk. U krijgt deze periode nog geen uitkering. In een actielijst houdt u zelf uw activiteiten bij. Na vier weken moet u laten zien wat u hebt gedaan.

Schrijf op waar u bent geweest, wanneer dat was, met wie u hebt gesproken en naar welke functies/banen u hebt gekeken.

Bewaar deze aantekeningen.

Na vier weken

Is het je in de eerste vier weken niet gelukt om een opleiding of een baan te vinden? Wil u toch een uitkering aanvragen? Maak dan uw aanvraag compleet op werk.nl. U wordt daarna automatisch uitgenodigd voor een gesprek met een coach. Hij of zij beoordeelt of u in aanmerking komt voor een uitkering. Daarbij wordt gekeken of u zich voldoende heeft ingespannen. Behoort een opleiding en/of werk echt niet tot de mogelijkheden? Ook wordt uw actielijst gecheckt. Zorg ervoor dat u alle bewijsstukken die u in de zoektijd hebt verzameld meeneemt naar dit gesprek.

Heeft u zich voldoende ingespannen?

Dan wordt uw aanvraag in behandeling genomen. Uw coach controleert of u in aanmerking komt voor een uitkering. Daarbij wordt gekeken of u een inkomen en/of vermogen hebt. Woont u samen met uw partner? Dan tellen ook zijn of haar inkomsten en vermogen mee bij het vaststellen van het recht op bijstand.

Heeft u onvoldoende inspanning geleverd?

Dan wordt uw uitkeringsaanvraag niet in behandeling genomen. U moet zich dan opnieuw melden voor een uitkering. De zoektijd van vier weken gaat dan opnieuw in.

Let op!

Komt u in aanmerking voor een bijstandsuitkering? Dan gaat deze in op de dag dat u zich hebt aangemeld op het Werkplein. Dus ook over de 4 weken wachttijd ontvangt u dan de uitkering.

Aan welke verplichtingen moet u voldoen?

Eenmaal in de bijstand, gelden voor u de verplichtingen die horen bij de bijstand. Op deze website is daarover op verschillende plekken meer te lezen.

Hoe hoog is het bedrag dat u krijgt?

Dat zal van uw leefsituatie en leeftijd afhangen. Informatie is te vinden, hier op rijksoverheid.nl.