Bijstand zelfstandigen

Wanneer komt u in aanmerking voor deze uitkering?

Soms ontdekt een zelfstandig ondernemer dat het inkomen dat hij of zij verdient, lager is dan het sociaal minimum. Op deze pagina gaan we in op wat waar een oudere zelfstandige dan misschien recht op heeft. Het kan dan gaan over Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen) of IOAZ (Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeelte Arbeidsongeschikte gewezen ondernemers). Op deze pagina zullen we het voornamelijk over de IOAZ hebben.

Als het gaat over de IOAZ, de Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen ondernemers: deze uitkering is bedoeld voor oudere zelfstandig ondernemers die ontdekken dat ze onvoldoende inkomen uit hun bedrijf hebben, dat ze onder het sociaal minimum verdienen, en/of dat ze gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn geraakt.  Hier is meer informatie te vinden over deze uitkering.

De Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen (IOAZ) voorziet in het inkomen van zelfstandigen die na hun 55e levensjaar hun bedrijf of beroep hebben beëindigd. De IOAZ is ook bedoeld voor hun partner.

Om in aanmerking te komen voor een IOAZ-uitkering moet u onvoldoende inkomen hebben om van te leven, stoppen met uw werk als zelfstandige en moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

– U bent 55 jaar of ouder.

– U hebt ten minste 10 jaar als zelfstandige gewerkt. Of u hebt 3 jaar als zelfstandige gewerkt en bent daaraan voorafgaand 7 jaar in loondienst geweest.

– Hiernaast bent u minimaal een aantal uren in uw bedrijf werkzaam geweest en raakten de inkomsten van uw bedrijf niet boven een bepaald bedrag.

De gemeente zal dit onderzoeken. Bij de inkomsten tellen de inkomsten van uw partner ook mee als hij of zij meewerkt in het bedrijf en daarvoor een meewerkvergoeding of een winstaandeel krijgt. Andere inkomsten, bijvoorbeeld loon of een WW-uitkering, tellen niet mee.

Jongere ondernemers, of ondernemers die niet aan de eisen van de IOAZ voldoen, kunnen kijken of de Bbz een optie voor hun is. Bbz staat voor Besluit bijstandverlening zelfstandigen. Wilt u deze aanvragen, neem dan contact op met de gemeente via info@venlo.nl of bel 14 077 (Bron:
https://www.venlo.nl/bijstand-zelfstandigen)

Hoe vraagt u een IOAZ-uitkering aan?

Het aanvragen van een IOAZ uitkering gaat op dezelfde manier als het aanvragen van een bijstandsuitkering, dus via de website www.werk.nl. U vraagt een IOAZ-uitkering aan via het Werkplein. De IOAZ wordt uitgevoerd door de gemeente.

De hele procedure mag maximaal 13 weken duren, vanaf de datum van aanvraag (inclusief de ontvangst van alle gevraagde gegevens).

U vraagt de uitkering aan voordat u stopt met uw bedrijf. Nadat u de uitkering heeft aangevraagd, stopt u binnen anderhalf jaar met uw bedrijf.

Aan welke verplichtingen moet u voldoen?

De verplichtingen bij een IOAZ-uitkering zijn gelijk aan de verplichtingen bij de WW.

Hoe hoog is het bedrag dat u krijgt?

De IOAZ moet voorkomen dat u een beroep moet doen op de bijstand. Op grond van de IOAZ kunt u recht hebben op een uitkering op het niveau van het sociaal minimum.

De IOAZ-uitkering wordt per maand uitbetaald. U ontvangt de uitkering achteraf.

De hoogte van een IOAZ-uitkering is gelijk aan het verschil tussen het IOAZ-normbedrag en uw inkomen (en dat van uw partner). Het inkomen uit vermogen wordt als inkomen geteld. De waarde van uw vermogen wordt vastgesteld op het moment dat u uw bedrijf of beroep heeft beëindigd.

Recht op herleving

Gaat u vanuit de IOAZ werken, dan herleeft bij niet verwijtbare beëindiging van dit werk, uw recht op IOAZ.