Bijzondere Bijstand

Soms heeft u noodzakelijke kosten door bijvoorbeeld ziekte, kinderen, een handicap of andere bijzondere omstandigheden. In dat geval kan de gemeente Venlo bijzondere bijstand verlenen.

Het is een voorziening waarmee u extra kosten of hoge kosten kunt betalen. Bijzondere Bijstand wordt altijd op maat verleend. Uw persoonlijke situatie en gezinssituatie wordt hierbij als uitgangspunt genomen.

Informatie over de Bijzondere Bijstand kunt u hier lezen.

Beoordeling aanvraag

Het gaat bij de Bijzondere Bijstand om maatwerk. Er wordt zorgvuldig gekeken naar uw persoonlijke situatie, of de kosten noodzakelijk zijn en niet vergoed worden door een andere regeling of verzekering. Daarnaast wordt uw inkomen en draagkracht getoetst.

Vraag uw coach om meer informatie.

Vraag de Bijzondere Bijstand aan voordat u de kosten maakt. Een aanvraag voor vergoeding wordt meestal afgewezen als de kosten gemaakt zijn voordat u de aanvraag indiende.