Individuele inkomenstoeslag

Wat is de individuele inkomenstoeslag?

De individuele inkomenstoeslag is een toeslag (extra geld) voor wie een inkomen heeft dat niet hoger is dan 102% van de bijstandsnorm. U kunt in aanmerking komen voor deze toeslag als u aan de volgende voorwaarden voldoet:
• U woont in gemeente Venlo.
• U bent 21 jaar of ouder maar jonger dan de AOW-leeftijd.
• Uw inkomen was de laatste 3 jaar niet hoger dan 102% van het voor u geldende bijstandsuitkeringsbedrag.
• U hebt al het voor u mogelijke geprobeerd om met betaald werk een hoger inkomen te krijgen. U hebt bijvoorbeeld – voor zover dat mogelijk was – gesolliciteerd, uw vakkennis bijgehouden, uw re-integratietraject gevolgd of vrijwilligerswerk gedaan.
• U kunt aantonen dat u echt uw best hebt gedaan om met betaald werk een beter inkomen te krijgen, óf u kunt aantonen dat u een beperking hebt en hierdoor niet actief naar werk kunt zoeken.
• U hebt naar het oordeel van de gemeente geen uitzicht op een hoger inkomen.
• U hebt in de laatste 12 maanden geen verlaging van uw uitkering gehad vanwege het niet nakomen van de inlichtingenverplichting of de verplichting om zo snel mogelijk aan het werk te gaan (sollicitatieplicht en re-integratieplicht).
• U hebt in de laatste 12 maanden geen verlaging van minimaal 20% van uw uitkering of boete gehad van het UWV vanwege het niet nakomen van de arbeids- of re-integratieplicht.
• U studeert niet en hebt de afgelopen 3 jaar geen studie gevolgd zoals bedoeld in de WTOS of WSF.
• U heb minder vermogen dan de vermogensgrens (artikel 34 Participatiewet) die voor u geldt.
• U kreeg in de afgelopen 12 maanden niet eerder een individuele inkomenstoeslag of een langdurigheidstoeslag.

Een aanvraag voor deze toeslag doet u vóór 31 december van het betreffende jaar.

De toeslag mag niet met terugwerkende kracht worden uitbetaald.

Wat is de hoogte van de individuele inkomenstoeslag?

Meer informatie over de Individuele Inkomenstoeslag is te vinden op de website van de gemeente. Hier staat ook hoe hoog de toeslag is.

Betaling

De gemeente bepaalt wanneer ze u de toeslag uitbetaalt.

Blijkt achteraf dat u te veel of ten onrechte individuele inkomenstoeslag heeft ontvangen, dan kunt u worden verplicht deze individuele inkomenstoeslag terug te betalen.