Kindpakket

Hoe voorkom je dat kinderen het slachtoffer worden van de armoede van hun ouders? In Venlo probeert men op verschillende manieren kinderen tegemoet te komen. Er bestaan enkele fondsen waar een beroep op gedaan kan worden, zodat kinderen toch kunnen sporten of een culturele activiteit uitvoeren. Deze regelingen zijn verzameld onder de noemer Kindpakket.

Hieronder gaan we in op:

  • Het Jeugdsportfonds
  • Het Jeugdcultuurfonds
  • Stichting Leergeld

Sport of cultuur voor kinderen: Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds

Het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds worden beide mogelijk gemaakt door sponsoring.

Als het gezinsinkomen op of onder het sociale minimum zit, komt ieder kind tussen de 4 en 18 jaar in aanmerking voor een gift uit een van deze fondsen. Je moet wel kiezen. Het is niet mogelijk om voor één kind uit beide fondsen een bijdrage te ontvangen.

Elk jaar moet een nieuwe aanvraag worden ingediend. Er worden maximaal 3 jaren vergoed.

De regeling maakt onderscheid tussen professionele en amateur-instellingen.

Voor onderwijs bij een professionele culturele instelling, zoals het Kunstencentrum Venlo of andere muziek- en dansscholen, bedraagt de maximale bijdrage per kind per jaar € 450,00.

Voor deelname aan een amateurkunstvereniging of recreatieve vereniging is dit maximaal € 225 per kind per jaar.

Het dient te gaan om structurele deelname aan de activiteiten bij een vereniging of instelling. Eenmalige activiteiten worden niet vergoed.

Met de bijdrage uit het Jeugdcultuurfonds worden de contributie/het lesgeld en indien nodig als er nog geld over is, de benodigde attributen betaald.

Ouders kunnen zelf geen aanvraag indienen. Dat kunnen alleen professionals die beroepsmatig betrokken zijn bij de opvoeding, begeleiding of scholing van het kind zoals leerkrachten, coaches van het Werkplein of jongerenwerkers.

Voor meer informatie:

www.jeugdfondsenvenlo.nl

Stichting Leergeld

Via de Stichting Leergeld heeft u mogelijk recht op een bijdrage in bepaalde extra kosten die te maken hebben met school of studie. Stichting Leergeld is een fonds voor kinderen uit de gemeente Venlo van 4 tot 18 jaar die opgroeien in gezinnen met een laag inkomen. Ze geven financiële tegemoetkoming voor:

  • Bijdrage in de kosten van verplichte schoolreisjes en het schoolverlaterskamp van de basisschool
  • Bijdrage in de kosten van een fiets
  • Bijdrage in de kosten van een computer (via de Geld Terug Regeling kunt u mogelijk een bijdrage krijgen in de kosten voor het abonnement voor internet)
  • Bijdrage in de kosten van zwemlessen

Stadspas

U kunt voor uw kind(eren) een stadspas aanvragen.

Meer informatie

Meer informatie over het Kindpakket is hier op de website van Gemeente Venlo te lezen.