Kwijtscheldingen

Als u een laag inkomen heeft, kunt u mogelijk recht hebben op kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Dit houdt in dat u een aantal gemeentelijke belastingen niet of minder hoeft te betalen. Het kan dan gaan om:

– Rioolrecht

– Afvalstoffenheffing

– Hondenbelasting (voor de eerste hond)

De gemeente bepaalt aan de hand van een aantal stappen of u recht kunt hebben op kwijtschelding. Hierbij wordt onder andere naar uw vermogen gekeken.

Als u geen vermogen bezit, kunt u recht hebben op kwijtschelding. Als u wel vermogen heeft, komt u in principe niet in aanmerking voor kwijtschelding omdat u de belastingen van uw vermogen kunt betalen. Bij vermogen moet u niet alleen denken aan spaargeld, maar bijvoorbeeld ook de overwaarde in uw huis of de waarde van een caravan.

Aanvraag

Kwijtschelding kunt u aanvragen via uw persoonlijke pagina op www.bsgw.nl/nl/nl/ of via Belastingkantoor Venlo, tel. 0800-0543

Betalingsregeling

Als u niet in aanmerking komt voor kwijtschelding maar tijdelijk onvoldoende geld heeft, kunt u misschien een betalingsregeling afspreken met de gemeente.

Die regeling houdt in dat u meer tijd krijgt om de belastingschuld te betalen. De gemeente beslist zelf per geval of er voldoende aanleiding is voor een dergelijke regeling. Meer informatie bij www.rijksoverheid.nl.