Minimaregelingen

De gemeente Venlo kent een Minimabeleid. Indien u een laag inkomen heeft en weinig vermogen, komt u wellicht in aanmerking voor een of meer van de onderstaande regelingen.

Denkt u voor een van onderstaande regelingen in aanmerking te komen, neemt u dan contact op met uw coach van het Werkplein.

Hebt u geen coach dan kunt u contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 14077

Lijst van op onze website besproken minima-regelingen:

Kindpakket: met name Jeugdcultuurfonds, Jeugdsportfonds en stichting Leergeld
Individuele inkomenstoeslag
Schuldhulpverlening
Kwijtscheldingen
Stadspas
Bijzondere bijstand
Collectieve zorgverzekering