Op weg naar een baan

U bent dus werkloos geraakt, en nu bent u op zoek naar een baan. Over hoe het precies zit met rechten en plichten, kunt u hier meer lezen, maar om kort te gaan: iedereen die een bijstandsuitkering aanvraagt, is verplicht naar vermogen te zoeken naar algemeen geaccepteerde arbeid, en als hij of zij die gevonden heeft, die arbeid ook te aanvaarden.

Bij het zoeken naar arbeid horen in het algemeen logische dingen als: ingeschreven staan bij uitzendbureaus, bij het UWV, het zoeken van vacatures en het schrijven van sollicitatiebrieven.

Op dit deel van onze website vertellen we over enkele andere mogelijkheden die er wellicht zijn, die kunnen helpen bij de zoektocht naar werk en waarbij de gemeente kan ondersteunen. Rode draad bij al deze mogelijkheden is: als bijstandsgerechtigde heeft u een coach. Overleg met deze persoon, want die zal uiteindelijk moeten bepalen of u de gewenste hulp zult krijgen. Als het goed is kijkt de coach naar uw specifieke situatie en zal hij of zij zo goed mogelijk maatwerk proberen te leveren.

Het gaat om de mogelijkheden tot:

– Het volgen van scholing

– De mogelijkheid tot een proefplaatsing of werkervaringsplaats

– De mogelijkheid tot het starten als zelfstandig ondernemer

– Het verrichten van vrijwilligerswerk

Kijk uit met het op eigen houtje nemen van initiatieven, kijk uit dat u niet verweten kan worden dat u niet voldaan hebt aan de informatieplicht van de Participatiewet, dat kan namelijk onaangename consequenties hebben. Overleg alles vooraf met uw coach.