Proefplaatsing

Een Proefplaatsing is voor sommige mensen een kans om weer aan een baan te komen. Een Proefplaatsing, ook wel genoemd werkstage, werkervaringsplaats of detacheringsbaan, kan deel uitmaken van een traject richting reguliere arbeid.

Zo’n baan houdt meestal in dat u aan het werk gaat bij een werkgever. Voor de werkgever is de constructie gunstig omdat de werkgever gebruik kan maken van subsidies en/of premiekortingen. Voor u als persoon die tijdelijk aan de slag gaat in deze constructie, is het een voordeel omdat u hiermee uw curriculum vitae versterkt.

Bij een proefplaatsing hoort meestal ook de eis dat de werkgever heeft beloofd u een vaste(re) baan (minimaal 6 maanden) aan te bieden na dit traject.

De coach en uzelf zullen er op letten dat een dergelijk traject niet misbruikt wordt. Altijd moet in het oog gehouden worden dat de constructie niet leidt tot verdringing op (de onderkant van) de arbeidsmarkt.