Scholing

Scholing kan in het algemeen een goede manier zijn om aan het werk te komen.

Dat geldt vanzelfsprekend voor jongeren. Sterker nog, een oppervlakkige lezing van de regels voor jongeren tot en met 27 jaar, laat als indruk achter dat iemand van die leeftijdscategorie óf aan het werk is, óf in de schoolbanken zit. Meer informatie over hoe het zit met deze leeftijdscategorie is hier te vinden.

Voor mensen boven de 27 zal scholing soms ook een uitkomst zijn. Ervaring leert wel dat de coach van de gemeente goed zal kijken: bent u echt gemotiveerd, heeft de werkgever de baan (zo goed als) toegezegd en is scholing echt het enige obstakel? En hoeveel tijd duurt die bijspijkercursus dan en wat kost die? Als over een van deze eisen twijfel bestaat, zal het niet makkelijk zijn om de toestemming voor de scholing te krijgen.

Als algemeen advies geldt, zoals bij alle items in deze rubriek: overleg met uw coach. Die zal uiteindelijk moeten bepalen of u de gewenste hulp zult krijgen. Als het goed is kijkt de coach naar uw specifieke situatie en zal hij of zij daarbij zo goed mogelijk maatwerk proberen te leveren. Maar maatwerk betekent niet automatisch dat gebeurt wat u als uitkeringsgerechtigde wil. Wel dat gekeken wordt wat voor u het meeste resultaat kan hebben.

Maar laat deze woorden u niet weerhouden om het gesprek met de coach aan te gaan, als u denkt dat omscholing of bijscholing voor u dé manier zal zijn om weer aan een baan te geraken.

Wellicht interessant in dit kader: het STAP budget van maximaal 1000 euro per jaar. Lees er hier meer over: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leven-lang-ontwikkelen/leven-lang-ontwikkelen-financiele-regelingen/stap-budget