Schuldhulpverlening

Iedereen kan in de financiële problemen komen. Te veel leningen, een partner die langdurig ziek wordt, gokverslaving, werkloosheid, enzovoort. Als de problemen te groot worden, is het devies: durf hulp te vragen!

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor schuldhulpverlening op grond van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs).

Schuldhulpverlening in Venlo is gratis en voor iedereen (particulieren). Of u nu een uitkering heeft of een vaste baan, iedereen kan in financiële problemen komen. Schroom niet om hulp te vragen bij Gemeente Venlo, afdeling Schuldhulpverlening. Dat kan via het algemene telefoonnummer van de gemeente: 14077

Of mail naar: schuldhulpverlening@venlo.nl.

Passende oplossing

De gemeente staat voor iedereen met financiële problemen persoonlijk klaar. Zij kijken naar uw persoonlijke situatie. Misschien bent u het financiële overzicht kwijt. Dan kan een financiële coach u begeleiden en weer op weg helpen.

Maar het probleem kan groter zijn.

Als u uw schulden niet meer kunt aflossen, komt u vroeg of laat in de knel. Samen met u gaat de gemeente kijken welke oplossingen er mogelijk zijn.

Ze kijken niet alleen naar de oorzaken, maar ook naar de gevolgen voor u en uw gezin.

Denk hierbij aan een betalingsregeling, maar ook aan hele praktische cursussen waarmee u leert uw geld op een verantwoorde manier te beheren.

De gemeente betaalt dus niet uw schulden, maar helpt bij het zoeken van een oplossing.

Het beleid van de gemeente Venlo is niet gericht op het volledig schuldenvrij maken van de burgers. Doel is een stabiele situatie te bereiken voor “de burger met schulden”. Preventie krijgt binnen dit beleid een belangrijke plaats, immers “voorkomen is beter dan genezen”. De gemeente wil adequater reageren op signalen van verhuurders en energiebedrijven.

Er bestaan overigens al afspraken met de woningbouwverenigingen maar niet met de particuliere verhuurders.

Overigens wordt ook op andere “achterstands-signalen” gereageerd en zijn er afspraken met de ziektekostenverzekeraars, zeker als het om de collectieve verzekering gaat.

Beslagvrije voet

Weet dat er een beslagvrije voet bestaat. Deurwaarders informeren mensen met schulden vaak slecht over de zogenoemde beslagvrije voet, het deel van het inkomen waarop geen beslag mag worden gelegd. Ook stellen de deurwaarders de beslagvrije voet vaak te laag vast wanneer ze beslag leggen op inkomen.

Lees hier waar u op moet letten.

Schuldhulpverlening voor ondernemers

Schuldhulpverlening zoals hierboven beschreven, is van toepassing op particulieren of gewezen ondernemers. Ondernemers die een eigen bedrijf hebben, kunnen andere trajecten volgen.

Zij kunnen bijvoorbeeld schuldhulpverlening vragen bij hun boekhouder of administratiekantoor, bij een advocaat, banken of het Instituut Midden en Kleinbedrijf.

Een ondernemer met te weinig inkomsten kan wellicht een beroep doen op het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen. Meer informatie over die laatste regeling is te vinden hier op onze website.

Vragen?

Gemeente Venlo, tel.nr. 14077

U kunt ook mailen naar: schuldhulpverlening@venlo.nl.

Kijk ook eens op de links pagina in het hoofdmenu. Daar staan een aantal links die betrekking hebben op schuldhulpverlening.