Stadspas Venlo

Einde Geld-Terug-Regeling, start Stadspas Venlo

Per 1 januari 2020 is de Geld-Terug-Regeling gestopt. De gemeenteraad heeft een nieuwe regeling maatschappelijke participatie minima aangenomen. Deze wordt uitgevoerd door middel van een Stadspas Venlo met een saldo van 100 euro.

Stadspas Venlo

De regeling kan aangevraagd worden vanaf 1 december 2019 op www.stadspasvenlo.nl. De voorwaarden om een pas te ontvangen zijn gelijk aan die van de Geld-Terug-Regeling, te weten:

 • Inwoner van de gemeente Venlo
 • Inkomen mag niet hoger zijn dan 120 % van de voor deze persoon geldende bijstandsnorm.

Op de pas komt een bedrag te staan van 100 euro. Ieder gezinslid ontvangt een eigen pas. Op de website www.stadspasvenlo.nl staan de aanbieders waar betaald kan worden met het saldo op de pas.

De oude Geld-Terug-Regeling

Tot en met december 2019 had de gemeente Venlo een Geld-Terug-Regeling. Hieronder de tekst die we daarover op onze website hadden staan:

De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners met een laag inkomen ook mee kunnen doen aan sportieve en culturele activiteiten. Daarvoor bestaat de Geld-Terug-Regeling. Via de Geld-Terug-Regeling kunt u ook een vergoeding aanvragen voor de kosten voor de eigen ID-kaart voor uw kind.

Per gezinslid kunt u via deze regeling in totaal over een jaar € 100,00 terug krijgen over bepaalde kosten die u maakt.

Voor wie?

De Geld-Terug-Regeling is voor inwoners van de gemeente Venlo met een inkomen tot en met 120% van de geldende bijstandsnorm.

Hoe werkt de regeling?

Per gezinslid kunt u in totaal over een jaar € 100,00 terug krijgen over bepaalde kosten die u maakt. Dit budget is voor u, voor uw partner en voor uw kinderen jonger dan 18 jaar. Dit bedrag zal niet in alle gevallen genoeg zijn om de kosten te betalen, maar is een bijdrage in de kosten.

Aan wat voor kosten moet u denken? Kosten die vallen onder deze Geld-Terug-Regeling zijn:

 • contributie muziek-, dans-, toneel-, zang- en hobbyvereniging voor volwassenen
 • contributie ouderenbondvereniging
 • contributie buurtvereniging
 • contributie belangenvereniging
 • kaarten voor theater, bioscoop, concerten, evenementen, beurzen, attractieparken
 • kosten buitenschoolse activiteiten
 • abonnement bibliotheek of kosten voor gebruik van faciliteiten van de bibliotheek
 • zwemabonnement
 • activiteiten voor ouderen en gehandicapten
 • internetkosten (één aansluiting per huishouden)

Voor volwassenen en kinderen:
• kaarten voor attractieparken, evenementen, theater, bioscoop, concerten of beurzen;
• kosten voor buitenschoolse activiteiten (bijvoorbeeld kindervakantiewerk);
• abonnement bibliotheek of kosten gebruik van faciliteiten van de bibliotheek;
• abonnement zwembad.

Verder vindt u hier mogelijkheden voor tegemoetkoming in de aanschaf van identificatiebewijzen.

In de praktijk

Als u gebruik wilt maken van de Geld-Terug-Regeling, kunt u een aanvraagformulier opvragen bij de gemeente via telefoonnummer 14077.

De benodigde informatie (en het aanvraagformulier) vindt u ook hier.

De kosten moet u eerst zelf voorschieten. Het originele betalingsbewijs, bijvoorbeeld de kassabon of het bankafschrift, stuurt u naar de gemeente Venlo. Als zij deze heeft ontvangen wordt het geld op uw bankrekening gestort.

De kosten en bonnetjes moeten van het zelfde jaar zijn als waarin u deze indient bij de gemeente, vóór 31 december van betreffende jaar.

Los van deze tegemoetkoming kunnen kinderen een vergoeding krijgen via het Jeugdsportfonds of Jeugdcultuurfonds.