Uitkeringen

Op deze site vindt u informatie over uitkeringen en andere financiële mogelijkheden die gemeente Venlo voor u heeft als u te weinig geld hebt om van te leven. Om kort te gaan: als u geen recht (meer) heeft op WW, er geen vermogen is waarop u kunt terugvallen en u echt geen baan kunt krijgen, dan rest als vangnet de bijstand. Hierover vooral zal het gaan op deze website.

Verder gaan we in op wat specifieke gevallen.

– Voor mensen onder de 27 gelden nog wat aanvullende regels.

– Mensen geboren vóór 1 januari 1965 kunnen misschien vallen onder regels die iets minder streng zijn, omdat daarin wordt voorkomen dat iemand zijn huis moet verkopen, en moet gaan leven van de opbrengst daarvan voor hij of zij voor bijstand in aanmerking komt. Lees daarover verder bij menu-items IOAW en IOW. Klik trouwens hier (rijksoverheid.nl) als u meer wilt weten over recht op bijstand en combinatie met het hebben van een koophuis.

– Verder zijn er aparte regels voor zelfstandig ondernemers en gewezen zelfstandig ondernemers. Lees daarover verder bij dit menu-item over bijstand voor (gewezen) zelfstandigen en dit over jongeren.

– Ten slotte kan het zo zijn dat u boven de AOW-leeftijd bent, niet uw hele leven in Nederland heeft gewoond en dat u daarom geen recht heeft op het hele AOW-bedrag. En dat het bedrag dat u wel krijgt opgeteld met eventueel pensioen, een bepaald normbedrag niet bereikt. Dan is er kans dat u recht heeft op een aanvulling op uw AOW. Lees daarover verder bij menu-item Aanvulling op AOW.

Over de respectievelijke regelingen vindt u informatie op deze site, maar vooral op de site www.rijkoverheid.nl, waar we veelvuldig naar verwijzen.

Bij iedere uitkering gaan we in op een aantal vragen.

Wanneer komt u in aanmerking voor deze uitkering?

Hoe vraagt u hem aan?

Aan welke verplichtingen moet u voldoen?

Hoe hoog is het bedrag dat u krijgt?

Maar eerst volgt hier wat algemene informatie:

ALGEMEEN

U vraagt een uitkering meestal digitaal, via de website werk.nl aan.

U kunt ook bellen met de gemeente via telefoonnummer 14077

Om een uitkering aan te vragen heeft u een DigiD nodig. Deze kunt u hier aanvragen.

Op het Werkplein krijgt u een eigen coach die u helpt met het vinden van een baan.

Voorschot

Als u een bijstandsuitkering heeft aangevraagd, kan het acht weken duren totdat de gemeente heeft besloten of u recht heeft op een bijstandsuitkering. In de tussentijd kunt u recht hebben op een voorschot van de gemeente om in uw levensonderhoud te voorzien. Dat voorschot ontvangt u iedere vier weken en is 90% van de voor u geldende bijstandsnorm. Dit geldt alleen voor de mensen die ouder zijn dan 27 jaar. Voor jongeren onder de 27 jaar gelden andere regels. Kijk daarvoor onder de knop bijstand jongeren.

Terugbetalen

Blijkt achteraf dat u ten onrechte of te veel bijstand heeft ontvangen, dan vordert de gemeente de bijstand die u niet had mogen ontvangen terug. Die bijstand moet u terugbetalen.

Controle door de gemeente

Wanneer u een uitkering ontvangt, controleert de gemeente maandelijks of u hier (nog) recht op hebt. De gemeente bekijkt bijvoorbeeld of u naast uw uitkering werkt of een te dure auto rijdt.

Het Inlichtingenbureau zorgt ervoor dat deze informatie vanuit verschillende overheidsorganisaties bij gemeenten terechtkomt.