Vakantie

Hoe lang mag ik met vakantie als ik gebruik maak van een uitkering in het kader van de Participatiewet?

Het antwoord op deze vraag verschilt voor zover u de pensioensgerechtigde leeftijd wel of niet hebt bereikt.

Vakantieduur voor personen die de pensioensgerechtigde leeftijd niet hebben bereikt

Maximaal 4 weken
Personen die de pensioengerechtigde leeftijd nog NIET hebben bereikt mogen met behoud van bijstand maximaal 4 weken per kalenderjaar in het buitenland verblijven. Dit volgt uit artikel 13 lid 1 sub e Participatiewet. Deze periode hoeft niet aaneengesloten opgenomen te worden. Een belanghebbende kan in één kalenderjaar meerdere malen met behoud van uitkering in het buitenland verblijven. Dit kan zolang de gezamenlijke duur maar niet meer bedraagt dan 4 weken. Een deel van de periode waarin belanghebbende in een kalenderjaar in het buitenland mag verblijven kan hij combineren met een deel van de periode van het daarop volgende kalenderjaar. Dit kan zolang de aaneengesloten verblijfsperiode in het buitenland niet langer is dan 4 weken. Zie voor een voorbeeld Rechtbank Rotterdam 7-5-2021, ECLI:NL:RBROT:2021:4244.

Vakantieduur personen die de pensioensgerechtigde leeftijd hebben bereikt

Maximaal 13 weken
Personen die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt mogen maximaal 13 weken per kalenderjaar in het buitenland verblijven. Dit volgt uit artikel 13 lid 1 onderdeel e Participatiewet samen met artikel 13 lid 4 Participatiewet. Deze periode hoeft niet aan elkaar opgenomen te worden. Een belanghebbende kan in één kalenderjaar meerdere malen met behoud van uitkering in het buitenland verblijven. Dit kan zolang de gezamenlijke duur maar niet meer is dan 13 weken. Een deel van de periode waarin belanghebbende in een kalenderjaar in het buitenland mag verblijven kan hij combineren met een deel van de periode van het daarop volgende kalenderjaar. Dit kan zolang de aaneengesloten verblijfsperiode in het buitenland niet langer is dan 13 weken.

In alle gevallen geldt: hebt u vragen, neem dan contact op met uw coach.