Vrijwilligerswerk

Gemeente Venlo staat in het algemeen positief ten opzichte van vrijwilligerswerk. Ze is blij met het vele goede werk dat gebeurt, door mensen die dat werk belangeloos verrichten. Maar over vrijwilligerswerk in combinatie met bijstand is veel op te merken, en hierover kan makkelijk verwarring ontstaan.

Als algemeen advies geldt dus als eerste: overleg vooral met uw coach, als u vrijwilligerswerk wilt gaan verrichten. En ga in gesprek als het andersom is: als de coach u vráágt om vrijwilligerswerk te gaan verrichten.

De coach zal uiteindelijk bepalen of u het gewenste vrijwilligerswerk mag gaan verrichten. Als het goed is kijkt de coach naar uw specifieke situatie en zal hij of zij daarbij zo goed mogelijk maatwerk proberen te leveren. Juist bij vrijwilligerswerk is het van belang dat u als uitkeringsgerechtigde, staat achter de keuze die gemaakt wordt.

Maar de coach zal dingen tegen elkaar moeten afwegen, waardoor uw wensen wellicht niet voor honderd procent vervuld kunnen worden. Zo kan het zijn dat u, om bij te blijven in uw vroegere vakgebied, juist op dit vlak uw vrijwilligerswerk zoekt. Maar dwarsboomt u daarmee niet uw kansen om in het vakgebied weer betaald aan het werk te komen?

De coach zal ook altijd kijken of er geen verdringing op de arbeidsmarkt plaatsvindt. Het kan niet zo zijn dat u als vrijwilliger werk gaat doen dat voorheen een reguliere baan was, waarvoor (minimum)loon werd betaald.

Met de Participatiewet is er een groter besef gekomen van de waarde van vrijwilligerswerk als instrument om “mee te doen in de samenleving” en het vinden van empowerment en zelfrealisatie. Gemeenten verschillen in hoe zeer ze dit inzicht vormgeven, maar wettelijk gezien is het zelfs mogelijk het door te trekken tot: bijstandsgerechtigden te verplichten tot “vrijwilligerswerk”, al is in dat stadium natuurlijk de term “vrijwilligerswerk” niet meer adequaat. In de Participatiewet heeft men het dan over “Tegenprestatie”.

Vrijwilligersvergoeding

Een interessant onderwerp is nog als u vanwege uw vrijwilligerswerk betalingen op uw rekening of in cash krijgt. Het kan zijn dat u dat moet doorgeven aan de gemeente en / of er belasting over moet betalen.

Dat hangt af van de aard van de betaling.

Misschien is de betaling gedaan als als onkostenvergoeding. U heeft voor de vrijwilligersorganisatie kosten gemaakt (bijvoorbeeld reiskosten, printkosten, papierkosten) en de vrijwilligersorganisatie betaalt u die terug. In dat geval is er, noch voor de uitkering, noch voor de belastingaangifte, iets aan de hand. Er is geen sprake van inkomsten die u ergens moet opgeven, omdat u alleen kosten terugbetaald hebt gekregen, die u niet gemaakt zou hebben als u niet bij die vrijwilligersorganisatie was geweest.

Het verhaal wordt anders in het volgende geval. Sommige organisaties betalen hun vrijwilligers een vrijwilligersvergoeding. Hierover kan onduidelijkheid ontstaan. De veiligste weg is, zoals altijd, te overleggen met uw coach.

Krijgt u een bijstandsuitkering en daarnaast een vergoeding voor vrijwilligerswerk? Dan verandert de hoogte van uw uitkering niet als de vrijwilligers vergoeding in 2022 niet hoger is dan € 180 (2021: € 180 en 2020: € 170) per maand en € 1.800 (2021: € 1.800 en 2020: € 1.700) per jaar.

Is uw vergoeding hoger dan moet u altijd deze inkomsten opgeven bij de gemeente en de belastingdienst en hier wellicht belasting over betalen. Meer informatie op: www.belastingdienst.nl.