Wmo

Wmo is de afkorting voor Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Woont u zelfstandig maar heeft u behoefte aan hulp bij uw dagelijkse activiteiten, dan kunt u gebruik maken van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Soms kunnen mensen weer meedoen door aanpassing in de woning, hulp in de huishouding, met vervoer of een rolstoel. Dergelijke voorzieningen noemen we individuele Wmo-voorzieningen.

Voorzieningen zijn er op het gebied van:

-Wonen

-Rolstoelen en bijbehorende middelen

-Vervoer

-Huishoudelijke hulp

De gemeente geeft Wmo-hulpmiddelen zoals rolstoel en scootmobielen in bruikleen. Om te bepalen of u voor een hulpmiddel in aanmerking komt, kunt u contact opnemen met de gemeente.

Telefoonnummer van de gemeente is 14077.

Het Wmo-besluit 01-01-2015 is hier te raadplegen.

Het kan zijn, dat u, als u van een Wmo-voorziening gebruik maakt, een eigen bijdrage moet betalen.