Kostendelersnorm

Met ingang van 1 januari 2015 is de Wet Werk en Bijstand komen te vervallen en geldt de Participatiewet. Het overgangsrecht loopt tot 1 juli 2015. Voor de bijstandsuitkering is vanaf 1 juli 2015 het aantal personen in uw huishouden en uw  woonsituatie bepalend voor de hoogte van de uitkering. In het kort komt het er op neer dat u mogelijk gekort wordt op uw uitkering indien u met meerdere mensen een woning deelt.

Wijziging leeftijd kostendelersnorm

Vanaf 1 januari 2023 tellen jongeren vanaf 27 jaar pas als kostendelende medebewoner. Nu ligt die grens nog op 21 jaar, wat in de praktijk betekent dat de bijstand van de ouders naar beneden wordt bijgesteld. Het idee daarachter is dat wie deze leeftijd bereikt, kan bijdragen aan huishoudkosten, zoals huur, waardoor de kosten voor levensonderhoud per persoon lager zijn. De kostendelersnorm houdt dus rekening met de voordelen die er kunnen zijn als meer mensen een huishouden vormen.

De huidige regel kan leiden tot stress en problemen voor bijstandsgezinnen, zoals financiële problemen en zelfs dakloosheid voor jongeren. Minister Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen: ‘Met het ophogen van de leeftijd voorkomen we dit en nemen we de negatieve gevolgen voor de uitkering van ouders weg.’ Zo kunnen jongeren dus langer thuiswonen zonder financiële complicaties.

Bron: https://www.gemeente.nu/sociaal/leeftijd-kostendelersnorm-jongeren-naar-27-jaar/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *