Geldkrant uitgebracht

Op www.bindkrachtvenlo.nl lazen we dat Gemeente Venlo, het Nibud en enkele andere organisaties gezamenlijk een Geldkrant hebben uitgebracht. Het gaat om een tweede editie. Net als de vorige editie is het een krant vol informatie over hoe mensen die financieel in de knel komen, geholpen kunnen worden. Download de pdf-versie hier:

Beleidsvoornemen: versoepeling regels bijstand

Het kabinet heeft plannen om de regels voor mensen in de bijstand te versoepelen. De Tweede Kamer moet nog goedkeuring geven, maar in de Telegraaf  stond in dit artikel de volgende informatie:

De regels voor mensen in de bijstand worden versoepeld. Ze mogen vanaf juli 2024 tot 1200 euro aan giften krijgen. En hun bijverdiensten worden niet meteen afgetrokken van de uitkering.

Dat maakt minister Schouten (Armoedebeleid) maandagavond bekend. Ze broedde al langer op een versoepeling van de bijstandsregels en geeft daar nu invulling aan.

Een van de veranderingen is het schrappen van wat Schouten een ‘boete op compassie’ noemt. Het gaat om kleine giften die mensen krijgen om met hun beperkte budget rond te komen, zoals een tas boodschappen. Ze mogen nu maximaal 1200 euro aan giften per jaar krijgen, zonder dat dat ten koste gaat van hun uitkering.

Hetzelfde geldt voor het bijverdienen. Daarvoor gelden nu verschillende regels voor verschillende groepen, maar dat wordt gelijkgetrokken. Iedereen mag tot 15 procent van de uitkering bijverdienen, zonder dat die inkomsten van de bijstand worden afgetrokken.

Daar vallen inkomsten uit het verkopen van spullen, bijvoorbeeld via Marktplaats, straks helemaal niet meer onder, zegt Schouten. Geld dat mensen op deze manier verdienen, hoeft helemaal niet met de uitkering verrekend te worden, tenzij het een ‘structureel en bedrijfsmatig karakter’ krijgt.

De veranderingen gaan als het aan Schouten ligt vanaf juli 2024 in, maar de Tweede Kamer moet er nog wel groen licht voor geven.

Schouten komt daarnaast maandag met een energie-noodfonds. Het is een onderdeel van de maatregelen tegen de stijgende energienota, met als voornaamste maatregel het prijsplafond. Het kabinet hoopt daarmee al de meeste mensen uit de brand geholpen te hebben.

Maar mocht het toch misgaan, is er nog het fonds voor noodgevallen. “Het gaat dan om huishoudens met een laag of middeninkomen en een hoge energierekening, voor wie alle mogelijkheden van maatschappelijk verantwoorde incasso zijn uitgeput”, meldt het kabinet, dat 50 miljoen euro vrijmaakt.

Het fonds is bedoeld voor mensen die maximaal 200 procent van het bruto sociaal minimum verdienen: zo’n 3500 euro per maand voor een echtpaar of 2500 euro voor een alleenstaande. Zij moeten dan minstens 13 procent van hun inkomen kwijt zijn aan de energierekening.

Gratis training en lunch Groenewold

Aanbod:  op 2 december en 12 december gratis training in het Groenewold in Venlo van 9.15 uur tot 11.45 uur over oorzaken en gevolgen van armoede. Daarna is er een gratis lunch op het Groenewold

 De training is zowel voor de vrijwilligers die al deelnemen aan het project Maak Armoede Bespreekbaar of hieraan willen deelnemen, maar zeker ook voor mensen die naast hun betrokkenheid bij armoede ook geïnteresseerd zijn in eenzaamheid en laaggeletterdheid daar deze zaken een samenhang kunnen hebben met armoede. 

Heb je interesse, bel dan naar Marjan Schuman 06-11 525 989 of stuur een mail naar armoedebespreekbaar@gmail.com

Cursus “Zorg goed voor je geld”

Rekeningen, loonstrookjes, uitkeringen, belastingen… goed omgaan met geld is soms best lastig. Maar er is hulp! Stichting Groen Licht, Humanitas en Schuldhulpmaatje werken samen om jou met geldzaken te helpen. Ze bieden een cursus aan. Hierin leer je meer over verstandig omgaan met geld.

Als je mee wil doen aan deze cursus, kun je je aanmelden op hun website.

Na de aanmelding krijg je een intake-afspraak (’s morgens of ’s middags) op het kantoor van Groen Licht, Zuidpilaar, Reigerstraat 2 Venlo. Tijdens die afspraak kun je vertellen waar je precies problemen mee hebt, zodat ze daar in de cursus rekening mee kunnen houden.

Meer informatie vind je hier: zorggoedvooruwgeld.nl

Dialoogsessie Armoede

De gemeente doet onderzoek naar armoede, en is op zoek naar verhalen van mensen. Verschillende dialoogsessies worden gehouden. Bijvoorbeeld 3 november een met volwassenen.

Meer informatie in deze pdf-documenten:

“Hoe ga ik mijn rekeningen betalen?”

Praat je mee?

Wat als je graag mee wilt doen met de buurt bbq maar je thuis blijft omdat je geen eten mee kan brengen. Je post van een instantie ontvangt maar je laat de brief liggen, want je begrijpt toch niet wat ‘ze’ van je willen? Hierdoor kom je niet opdagen op een belangrijke afspraak voor het behoud van je uitkering. Je ziek wordt en diep in de problemen raakt omdat je als ZZP’er geen arbeidsongeschiktheidsverzekering kon veroorloven? Als je ziek bent, hard werkt voor weinig geld of moeite hebt met begrijpend lezen is de kans dat je in de armoede raakt erg groot.

Inhoud dialoogsessies

In de dialoogsessie volwassenen gaan we in op factoren die leiden tot langdurige armoede. We zullen in dialoog met elkaar ontdekken op welke levensdomeinen volwassenen uitdagingen ervaren en wat er voor nodig is om deze weg te nemen. Welke talenten en kansen er zijn en hoe deze beter benut kunnen worden.

Programma

Thema: volwassenen

Sessie 1: 3 november 9:00-13:00 uur. De Haandert. (Haandertstraat 6-8, 5932 CN Tegelen)

Sessie 2: 21 november 13:00-17:00 uur. De Witte Kerk (Agnes Huijnstraat 3, 5914 PE Venlo)

Praat je mee?

Meld je aan via geldzorgen@venlo.nl

Gratis theaterkaartjes voor kinderen t/m 12 jaar

De Maaspoort heeft nieuws dat zeker ook voor onze achterban interessant is:

De Maaspoort maakt als eerste theater in Nederland per direct tickets voor kinderen tot en met 12 jaar gratis. Een vrolijk, positief geluid laten horen te midden van de almaar stijgende prijzen en het theater toegankelijk houden voor kinderen, dat is wat we willen bereiken met dit initiatief.

“Er komt maatschappelijk zoveel op iedereen af, eigenlijk is dit juist een goed moment om even te ontspannen in de fantasie van het theater, maar voor veel huishoudens wordt een bezoek letterlijk onbetaalbaar. Zonde!” geeft directeur Leon Thommassen aan. “Met ons team zijn we gaan nadenken over wat we kunnen doen, iets vanuit onze kern en dat echt van betekenis is. We waren er vrijwel meteen van overtuigd dat we iets wilden doen voor ons jongste publiek.”

Lees meer op de site van Theater De Maaspoort: https://www.maaspoort.nl/nieuws/kinderen-gratis-naar-het-theater/

Participatiewet

Het kabinet wil de Participatiewet wijzigen, zodat deze meer aansluit bij de behoeften en mogelijkheden van de mensen om wie het gaat. Dit staat in het wetsvoorstel breed offensief. Daarnaast wordt het voor werkgevers eenvoudiger om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen en te houden. De beoogde inwerkingtreding van dit wetsvoorstel is 1 januari 2023.

Voorts wordt met dit wetsvoorstel de kostendelersnorm gewijzigd zodat jongvolwassenen tot 27 jaar niet meetellen als kostendelers voor hun huisgenoten. Dit zorgt ervoor dat jongvolwassenen van 21 tot 27 jaar niet langer meetellen als kostendeler voor de bijstandsuitkering van huisgenoten. Bijvoorbeeld kinderen van een bijstandsgerechtigde. De regering wil met deze wetswijziging ervoor zorgen dat ouders met een bijstandsuitkering geen inkomensonzekerheid ervaren zodra inwonende kinderen 21 jaar worden en wil zo bijdragen aan het voorkomen van dak- en  thuisloosheid onder jongeren.

Bron: Schulinck

Uitnodiging Dag van de Armoede

Persbericht Dag vd armoede 16 okt.2022

16 oktober 2022 wordt er in Venlo georganiseerd: een evenement / open dag in het kader van de Dag van de Armoede. Bij ’t Groenewold (Begijnengang 17, tegenover de bibliotheek) is er van 11:00-14:00 uur het nodige te zien en te beleven.

De Huiskamer is open met koffie en thee. Cliëntenraad Sociale dienst Venlo houdt spreekuur, er is soep met een hapje, en Spel & Informatie.

Meewerkende organisatie zijn o.a.: Bindkracht Venlo, Cliëntenraad Sociale dienst Venlo, Aandachtcentrum Groenewold, Gemeente Venlo,
FairVenlo, De Soepbus van het Leger des heils, Jan Peters van ’t Laatste Bedrijf, Stek …
Er is soep van de Soepbus van het legers des heils, koffie en thee.

Wees welkom. Entree is vrij.

Disclaimer

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld.
Echter, Cliëntenraad Sociale dienst Venlo is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie.

Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.