Dialoogsessie Armoede

De gemeente doet onderzoek naar armoede, en is op zoek naar verhalen van mensen. Verschillende dialoogsessies worden gehouden. Bijvoorbeeld 3 november een met volwassenen.

Meer informatie in deze pdf-documenten:

“Hoe ga ik mijn rekeningen betalen?”

Praat je mee?

Wat als je graag mee wilt doen met de buurt bbq maar je thuis blijft omdat je geen eten mee kan brengen. Je post van een instantie ontvangt maar je laat de brief liggen, want je begrijpt toch niet wat ‘ze’ van je willen? Hierdoor kom je niet opdagen op een belangrijke afspraak voor het behoud van je uitkering. Je ziek wordt en diep in de problemen raakt omdat je als ZZP’er geen arbeidsongeschiktheidsverzekering kon veroorloven? Als je ziek bent, hard werkt voor weinig geld of moeite hebt met begrijpend lezen is de kans dat je in de armoede raakt erg groot.

Inhoud dialoogsessies

In de dialoogsessie volwassenen gaan we in op factoren die leiden tot langdurige armoede. We zullen in dialoog met elkaar ontdekken op welke levensdomeinen volwassenen uitdagingen ervaren en wat er voor nodig is om deze weg te nemen. Welke talenten en kansen er zijn en hoe deze beter benut kunnen worden.

Programma

Thema: volwassenen

Sessie 1: 3 november 9:00-13:00 uur. De Haandert. (Haandertstraat 6-8, 5932 CN Tegelen)

Sessie 2: 21 november 13:00-17:00 uur. De Witte Kerk (Agnes Huijnstraat 3, 5914 PE Venlo)

Praat je mee?

Meld je aan via geldzorgen@venlo.nl

Gratis theaterkaartjes voor kinderen t/m 12 jaar

De Maaspoort heeft nieuws dat zeker ook voor onze achterban interessant is:

De Maaspoort maakt als eerste theater in Nederland per direct tickets voor kinderen tot en met 12 jaar gratis. Een vrolijk, positief geluid laten horen te midden van de almaar stijgende prijzen en het theater toegankelijk houden voor kinderen, dat is wat we willen bereiken met dit initiatief.

“Er komt maatschappelijk zoveel op iedereen af, eigenlijk is dit juist een goed moment om even te ontspannen in de fantasie van het theater, maar voor veel huishoudens wordt een bezoek letterlijk onbetaalbaar. Zonde!” geeft directeur Leon Thommassen aan. “Met ons team zijn we gaan nadenken over wat we kunnen doen, iets vanuit onze kern en dat echt van betekenis is. We waren er vrijwel meteen van overtuigd dat we iets wilden doen voor ons jongste publiek.”

Lees meer op de site van Theater De Maaspoort: https://www.maaspoort.nl/nieuws/kinderen-gratis-naar-het-theater/

Participatiewet

Het kabinet wil de Participatiewet wijzigen, zodat deze meer aansluit bij de behoeften en mogelijkheden van de mensen om wie het gaat. Dit staat in het wetsvoorstel breed offensief. Daarnaast wordt het voor werkgevers eenvoudiger om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen en te houden. De beoogde inwerkingtreding van dit wetsvoorstel is 1 januari 2023.

Voorts wordt met dit wetsvoorstel de kostendelersnorm gewijzigd zodat jongvolwassenen tot 27 jaar niet meetellen als kostendelers voor hun huisgenoten. Dit zorgt ervoor dat jongvolwassenen van 21 tot 27 jaar niet langer meetellen als kostendeler voor de bijstandsuitkering van huisgenoten. Bijvoorbeeld kinderen van een bijstandsgerechtigde. De regering wil met deze wetswijziging ervoor zorgen dat ouders met een bijstandsuitkering geen inkomensonzekerheid ervaren zodra inwonende kinderen 21 jaar worden en wil zo bijdragen aan het voorkomen van dak- en  thuisloosheid onder jongeren.

Bron: Schulinck

Uitnodiging Dag van de Armoede

Persbericht Dag vd armoede 16 okt.2022

16 oktober 2022 wordt er in Venlo georganiseerd: een evenement / open dag in het kader van de Dag van de Armoede. Bij ’t Groenewold (Begijnengang 17, tegenover de bibliotheek) is er van 11:00-14:00 uur het nodige te zien en te beleven.

De Huiskamer is open met koffie en thee. Cliëntenraad Sociale dienst Venlo houdt spreekuur, er is soep met een hapje, en Spel & Informatie.

Meewerkende organisatie zijn o.a.: Bindkracht Venlo, Cliëntenraad Sociale dienst Venlo, Aandachtcentrum Groenewold, Gemeente Venlo,
FairVenlo, De Soepbus van het Leger des heils, Jan Peters van ’t Laatste Bedrijf, Stek …
Er is soep van de Soepbus van het legers des heils, koffie en thee.

Wees welkom. Entree is vrij.

Gratis energievoucher voor energiemaatregelen t.w.v. € 70,-

Eerder waren er al vouchers voor huiseigenaren. Nu ook voor huurders.

Gemeente Venlo helpt haar inwoners graag verder met energie besparen. Dit is goed voor het klimaat én je portemonnee. Om jou een kleine stap op weg te helpen biedt de gemeente een subsidie aan waarmee je eenmalig voor € 70,- aan gratis energiebesparende producten kan aanschaffen via één van de opties die te vinden zijn op deze website: https://www.duurzaambouwloket.nl/rrew-venlo

Bericht op achterkant uitkeringsspecificatie

Mijn inkomen

Bekijk online de gegevens van uw uitkering!

Krijgt u een uitkering en/of minimaregeling van de gemeente Venlo? Dan kunt u vanaf maandag 14 juni 2021 via Mijn inkomen gegevens over uw uitkering zelf online bekijken en uw contactgegevens aanvullen zoals telefoonnummer(s) en/of e-mailadres.

Op de website van de gemeente Venlo (www.venlo.nl/uitkering-werk-en-bijstand) kunt u onder het kopje “Mijn inkomen” meer informatie vinden over de manier van inloggen.

Hier kunt u algemene informatie, een handleiding voor gebruik en een lijst van antwoorden op veel gestelde vragen terugvinden.

Wat kunt u doen met Mijn inkomen?

– Persoonlijke gegevens inzien en contactgegevens inzien;

– Jaaropgaves en uitkeringsspecificaties inzien;

– Opgebouwde vakantiegeld bekijken;

– Betalingen bekijken;

– Schulden en vorderingen rondom uw uitkering bekijken;

– Uw gegevens tot 5 jaar terug bekijken

Jaarverslag 2021 is verschenen

Cliëntenraad Sociale dienst Venlo heeft een jaarverslag uitgebracht over het voorafgaande jaar. Het jaarverslag is een toelichting waarin de Cliëntenraad (CR) vertelt wat er het afgelopen jaar is gebeurd binnen de CR. Wij willen graag laten weten aan de buitenwereld (de achterban, ambtenaren en andere stakeholders) wat er het afgelopen jaar is bereikt en waar het komend jaar de focus ligt.

Download het jaarverslag hier: