Over ons

Welkom op de website van Cliëntenraad Sociale dienst Venlo. Wij behartigen belangen van cliënten van wat vroeger bekend stond als de sociale dienst.

Cliëntenraad Sociale Dienst Venlo is een onafhankelijk adviesorgaan dat gevraagd en ongevraagd advies uitbrengt, aan de Adviesraad Sociaal Domein, die op zijn beurt het College van Burgemeester en Wethouders van gemeente Venlo adviseert.

De Cliëntenraad vergadert regelmatig, onderhoudt contacten met de achterban en houdt bijna iedere week een inloopmoment, waar mensen terecht kunnen met vragen.

De Cliëntenraad bestaat uit maximaal 15 personen waarvan 12 cliënten SLW en (ter
ondersteuning) 3, door de cliëntleden aan te wijzen, personen met deskundigheid op het gebied van de Participatie Wet.

Meer informatie over de Cliëntenraad is te vinden in haar Huishoudelijk Reglement. Per 22 februari 2024 is het vernieuwde Huishoudelijk Reglement van kracht. Dat is hier te downloaden:

De leden van de Cliëntenraad zijn niet in dienst van de gemeente, maar zijn op vrijwillige en onafhankelijke basis voor de Cliëntenraad actief.

De Cliëntenraad heeft een onafhankelijke positie tussen de uitkeringsinstantie en de uitkeringsgerechtigde.

WAT DOEN WE EN HOE KUNT U HELPEN?

De Cliëntenraad is opgericht voor mensen die (gedeeltelijk) afhankelijk zijn van een uitkering of voorziening in het kader van de Participatie Wet (PW), bijvoorbeeld een bijstandsuitkering.

De Cliëntenraad behartigt de belangen van de cliënten van de afdeling Samen Leven en Werken (SLW) van de gemeente Venlo. We proberen een bijdrage te leveren aan het verbeteren van het sociaal beleid en de uitvoering daarvan in de gemeente Venlo.

Bent u cliënt? Dan hebben we uw inbreng nodig. We kunnen op basis van signalen van cliënten zaken en ontwikkelingen bij de gemeente aankaarten. Daarvoor is het van groot belang dat we op de hoogte zijn van verhalen en ervaringen van cliënten. Dus, meld het bij de Cliëntenraad als u denkt of vindt dat uw belangen of die van anderen met een uitkering of toeslagen worden geschaad.

U kunt contact met ons opnemen en uw opmerkingen of verhaal kenbaar maken. Via e-mail of kom langs op een van onze Inloopmomenten.

Cliënten kunnen tijdens een vergadering van de Cliëntenraad inspreken. Hiervoor neemt u contact op met de Cliëntenraad.

Wij doen er alles aan deze site actueel en juist te houden en ervoor te zorgen dat de informatie gebruikersvriendelijk en toegankelijk is. Komt u toch iets tegen dat niet correct of verouderd is of heeft u voorstellen voor verbetering, stuur dan een reactie naar clientenraadvenlo@gmail.com.