Uitnodiging Kom op de Soep

Bindkracht Venlo, Incluzio Sociale Basis, en enkele andere organisaties nodigen senioren van Venlo-Centrum uit:

Vindt u het leuk om op zondagmiddag andere bewoners uit Venlo-Centrum te ontmoeten? Onder het genot van een gratis kopje soep, kan dat. Van harte welkom!

WAAR: Stadsherberg Ald Weishoes, Knibbelzaaltje, Grote Kerkstraat 31

WANNEER:

21 april 2024

5 mei,

2, 16, 30 juni

14, 28 juli

11, 25 augustus 2024

Soep is gratis, voor koffie / thee wordt een kleine bijdrage gevraagd.

Doorstart buurtbus Venlo Noord, Oost en Centrum

Berichtje van Buurtbus Venlo dat ook voor onze achterban van belang is:

Doorstart buurtbus Venlo Noord, Oost en Centrum

Bestuur en vrijwilligers van Wensauto De Bekkerie hebben besloten om (in eerste instantie voor een proefperiode van 3 maanden) vanaf dinsdag 3 oktober te starten met een buurtbus in Noord, Oost en Centrum van Venlo.

De Bekkerie neemt de route over van Buurtbus Noord, die ruim een jaar geleden is gestopt.

De buurtbus vergroot de zelfstandigheid van mensen en mogelijkheden om sociale contacten te onderhouden, wat weer bijdraagt aan de gezondheid van mensen.

Het is belangrijk dat mensen eenvoudig vervoer kunnen regelen. Eind van dit jaar laat Wensauto de Bekkerie weten of zij het rijgebied definitief uitbreiden. De proefperiode is succesvol als ze kunnen aantonen dat er voldoende inwoners uit Noord, Oost en Centrum gebruik maken van de buurtbus.

De wensauto van de Bekkerie rijdt:

  • Op maandag van 13.00 uur tot 18.00 uur.
  • Op dinsdag t/m vrijdag van 08.00 uur tot 18.00 uur.

Inwoners worden van deur tot deur vervoerd naar bijvoorbeeld:

  • VieCuri
  • huisarts
  • fysio
  • open inloop
  • supermarkt
  • bijeenkomsten voor ouderen
  • familiebezoek.

Het rijgebied is Venlo Noord, Oost en Centrum ook Blerick, Hout-Blerick, Boekend, VenloZuid en Tegelen.

Reserveren

Om een rit te kunnen gebruiken raden we inwoners aan op tijd een reservering te doen.

Dit kan telefonisch van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 uur en 17.00 uur, met telefoonnummer 077- 2050048. ANWB AutoMaatje

Buiten deze vervoersgebieden en rijtijden, kunnen inwoners minimaal 48 uur van tevoren bellen voor een reservering bij ANWB AutoMaatje, op maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur op telefoonnummer 077-205 41 28.

Inkomenskaart 2023

Op de website van Bindkracht Venlo is een vernieuwde Inkomenskaart te vinden. Deze inkomenskaart geeft een overzicht van landelijke en lokale inkomensondersteunende regelingen. Per regeling staan de voorwaarden globaal genoemd. U kunt hieraan geen rechten ontlenen. Bedragen gelden per 1-1-2023 en kunnen in de loop van het jaar veranderen. Klik op onderstaande link om de kaart te kunnen zien en te printen.

Inkomenskaart Venlo 2023

Positieve reactie op advies over zakgeld

Onze Cliëntenraad heeft een advies uitgebracht. Hierop is door het College van B & W positief gereageerd. Het heeft zelfs geleid tot een aanpassing in de Beleidsregels voor de algemene bijstand van gemeente Venlo. Lees hier, in dit artikel, waar je aan toe bent als je uitkeringsgerechtigde bent en je kind zakgeld krijgt van familie. Want dat is waar het advies over ging.

Onze Cliëntenraad hoorde dat bijstandsgerechtigden gekort werden op hun uitkering omdat hun kinderen over enig spaartegoed beschikten, opgebouwd door bijdragen aan hun zakgeld door (groot-)ouders of andere familieleden.

Is dat nu wel zo handig, vroegen wij het college. Door zakgeld leren kinderen toch nuttige dingen, als het sparen op een bankrekening en over wat spaartegoed te beschikken? En gemeentes hebben toch de mogelijkheid om eigen beleid te voeren betreffende de hoogte van het saldo van periodieke betalingen op kindrekeningen?

“Wellicht dat de gemeente Velsen in dit opzicht een inspiratiebron voor de gemeente Venlo kan zijn: daar hanteert men een vrijstelling van € 250 per kind op jaarbasis; zie daarvoor https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR412760/1” schreven wij.

Het college heeft op dit advies positief gereageerd. Uitgebreid citaat uit hun antwoordbrief: “We zijn het eens met uw motivering dat zakgeld voor kinderen er aan bijdraagt dat zij op jonge leeftijd leren omgaan met geld.”

“Om de vrijstelling van het zakgeld voor kinderen mogelijk te maken, is een wijziging van de Beleidsregels algemene bijstand gemeente Venlo 2022 vastgesteld.” Deze wijziging is doorgevoerd. Over de inhoud van die wijziging lezen we in deze brief van het college:

“Hierbij is van belang dat het zakgeld niet hoger is dan € 25 per maand, het zakgeld wordt verstrekt door een bloedverwant in de eerste of tweede graad en dat het niet wordt verstrekt in plaats van alimentatie- en/of andere onderhoudsverplichtingen.”

“Op grond van de cijfers van het Nibud is een bedrag van € 25 per maand redelijk. Tevens kan zakgeld niet in plaats van alimentatie- en/of andere onderhoudsverplichtingen worden verstrekt. Deze bedragen worden op grond van de wet in mindering gebracht op de bijstandsuitkering.”

“Bestaande gevallen waarin het zakgeld van kinderen ondanks deze beleidsregel toch in mindering wordt gebracht op de bijstandsuitkering, zullen opnieuw beoordeeld worden. Deze personen kunnen zich melden bij hun coach.”

De vernieuwde beleidsregel is hier te lezen: https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR678516

Kortom: ontvangt je kind zakgeld van familieleden, meld het bij je coach. Het bedrag moet vermeld worden op het wijzigingsformulier. En als het zakgeld niet hoger is dan € 25 per maand, wordt het niet in mindering gebracht op de uitkering.

Als Cliëntenraad zijn we blij met hoe ons advies is opgepakt door het bestuur van de gemeente Venlo.