Kostendelersnorm

Met ingang van 1 januari 2015 is de Wet Werk en Bijstand komen te vervallen en geldt de Participatiewet. Het overgangsrecht loopt tot 1 juli 2015. Voor de bijstandsuitkering is vanaf 1 juli 2015 het aantal personen in uw huishouden en uw  woonsituatie bepalend voor de hoogte van de uitkering. In het kort komt het er op neer dat u mogelijk gekort wordt op uw uitkering indien u met meerdere mensen een woning deelt.

Wijziging leeftijd kostendelersnorm

Vanaf 1 januari 2023 tellen jongeren vanaf 27 jaar pas als kostendelende medebewoner. Nu ligt die grens nog op 21 jaar, wat in de praktijk betekent dat de bijstand van de ouders naar beneden wordt bijgesteld. Het idee daarachter is dat wie deze leeftijd bereikt, kan bijdragen aan huishoudkosten, zoals huur, waardoor de kosten voor levensonderhoud per persoon lager zijn. De kostendelersnorm houdt dus rekening met de voordelen die er kunnen zijn als meer mensen een huishouden vormen.

De huidige regel kan leiden tot stress en problemen voor bijstandsgezinnen, zoals financiële problemen en zelfs dakloosheid voor jongeren. Minister Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen: ‘Met het ophogen van de leeftijd voorkomen we dit en nemen we de negatieve gevolgen voor de uitkering van ouders weg.’ Zo kunnen jongeren dus langer thuiswonen zonder financiële complicaties.

Bron: https://www.gemeente.nu/sociaal/leeftijd-kostendelersnorm-jongeren-naar-27-jaar/

Experimenten met bijstandsregels

Op 7 december 2015 had men op nos.nl een artikel over Staatssecretaris Klijnsma (PvdA). Ze was met vier gemeenten in gesprek over experimenten met bijstandsregels. Mensen met een bijstandsuitkering storen zich aan de regels, controles en sancties die bedoeld zijn om mensen te laten solliciteren. Veel gemeenten denken dat een vriendelijker benadering beter werkt en ook minder kosten met zich meebrengt.

Lees hier het hele artikel.

Ervaringen met de zogeheten “Tegenprestatie”

Bijstandsgerechtigden werken steeds vaker met behoud van uitkering. Maar daarbij gaat een hoop mis. Dat blijkt uit het zwartboek ‘Werken in de bijstand: allesbehalve gewoon goed werk’ van de FNV.

De vakbond constateert dat er sprake is van verdringing van regulier werk, dat mensen slecht behandeld worden en dat bijna niemand van de bijstandsgerechtigden normaal loon voor reguliere werkzaamheden krijgt.

De cliëntenraad is benieuwd hoe de situatie in Venlo is zodat wij, indien nodig, hierover bij de gemeente aan de bel te trekken.

Heeft u ervaring met werken met behoud van uitkering?

-Vindt u dat dit bijdraagt aan aan uw kans op werk?

-Hoeveel uur per week doet u dit werk?

-Vindt u uw traject plan duidelijk?

-Heeft u zelf medezeggenschap over het soort werk?

-Krijgt u voldoende begeleiding?

-Houdt u voldoende tijd over om te solliciteren?

-Werd uw werk voorheen gedaan door een betaalde kracht?

Neem contact met ons op en laat het ons weten!