Aanvraag voor Tijdelijk Noodfonds Energie mogelijk

Gisteren is het Tijdelijk Noodfonds Energie gelanceerd. Het is een fonds dat bedoeld is om steun te bieden aan kwetsbare huishoudens. Het Noodfonds betaalt voor huishoudens die in aanmerking komen voor steun, een deel van de energierekening van oktober 2022 tot en met maart 2023.

Je kunt eerst een online check uitvoeren waar je je gegevens in kunt vullen zoals inkomen en gezinssituatie. Voor een globale indruk: het zal gaan om huishoudens met een bruto-inkomen van maximaal 200% van het sociaal minimum. Dan is het bruto-inkomen per maand lager dan € 2.980 (alleenstaand) of € 3.794 (samenwonend). De bedragen zijn inclusief 8% vakantiegeld.

De link naar de website waar de check gedaan kan worden: https://www.noodfondsenergie.nl/

Meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2023/02/07/tijdelijk-noodfonds-energie-biedt-steun-aan-kwetsbare-huishoudens